Ekonomi, kontroll och styrning

MR-Fondens årsberättelse samt årsredovisning för räkenskapsåret 2022

MR-Fonden får sina huvudsakliga medel från svenska statliga myndigheter som Sida och Folke Bernadotteakademien. I årsberättelsen samt årsredovisningen kan du bland annat läsa hur MR-Fonden har använt sina pengar under året som gått och även få en överblick över vårt arbete, både i Sverige och internationellt.

Läs vår årsberättelse här.

Årsberättelse 2021

Läs vår årsredovisning här.

Årsredovisning 2021

Läs vår Effektrapport här.

Effektrapport 2021

Lön och arvoden

MR-Fondens styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Lönen revideras årligen och ökar i takt med organisationen i övrigt. Nuvarande Generalsekreterare Ulrika Strand har en månadslön på 47 000 kronor. Tjänstepensionen är i enlighet med kollektivavtal och inga andra pensions- eller övriga tillägg har avtalats med generalsekreteraren.

Intern och extern kontroll

Planerings- och utvärderingsmöten görs regelbundet tillsammans med MR-Fondens partnerorganisationer. I all vår verksamhet genomförs riskanalyser och riskhanteringsplaner för att minimera risken för korruption och bedrägeri samt risken för att inte uppnå uppsatta mål.

MR-Fonden granskas av auktoriserad oberoende revisor och revisionsberättelsen återfinns i årsredovisningen. MR-Fonden är likaså registrerad under Länsstyrelsen och lyder under Länsstyrelsens tillsyn.

I MR-Fondens årsredovisning framgår det tydligt hur mycket som insamlats under året, om några medel var ändamålsbestämda – och i så fall till vilka ändamål – samt om det vid årets slut kvarstår ändamålsbestämda medel.

Insamling och finansiering

MR-Fonden har för nuvarande ingen aktiv insamlingsverksamhet. Som medlemmar i Giva Sverige kommer MR-Fondens insamlingsverksamhet, vid framtida insamling, ha sin utgångspunkt i värderingar om etisk och professionell insamling enligt riktlinjer från Giva Sveriges kvalitetskod.

MR-Fondens insamlings- och finansieringspolicy har sin utgångspunkt i den värdegrund som organisationen står för. Av denna anledning samarbetar MR-Fonden enbart med aktörer som står för samma värden.

Lär vår insamlings- och finansieringspolicy här.

Revision

MR-Fonden är en stiftelse och har därför inga årsmöten. MR-Fondens årsredovisning granskas av en extern auktoriserad revisor från PWC. Revisorn utför årlig förvaltningsgranskning, granskar alla projektrapporter samt granskar att MR-Fondens årsredovisning följer årsredovisningslagen. De granskar också att MR-Fonden följer alla avtal för utvecklingssamarbeten och informationsarbeten.

Vid eventuella frågor, kontakta PWC.

Dokument för granskning

Här kan du läsa mer om MR-Fondens ändamål och värderingar.

Stadgar

Antikorruptionspolicy

MR-Fondens uppförandekod