Nätverk vi samordnar

Colombiagruppen

I syfte att förbättra samordningen och informations- och erfarenhetsutbytet mellan olika svenska aktörer som arbetar aktivt med frågor som mänskliga rättigheter, fred och säkerhet i Colombia formades under mitten av 90-talet Colombiagruppen. Sedan 2011 är Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) huvudman för Colombiagruppen. Colombiagruppen har ett etablerat samarbete och utbyte med Sida, UD, riksdagsledamöter, svenska och colombianska civilsamhällesorganisationer samt massmedia. 

Colombiagruppen vill stärka det svenska och internationella nätverkssamarbete som finns för att sprida kunskap om situationen för mänskliga rättigheter, fred och säkerhet i Colombia. Arbetet syftar även till att skapa opinion för ett aktivt svenskt åtagande som bidrar till en hållbar och rättvis fred i Colombia. Därtill skall gruppen verka för en bättre samordning mellan svenska aktörer när det gäller utvecklingssamarbete, fred, mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati. Mer information om Colombiagruppen finns här.

MR-nätverket

MR-Fonden samordnar MR-nätverket, vilket består av ett 60-tal svenska civilsamhällesorganisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna. Nätverket producerar bland annat parallellrapporter från civilsamhället till FN när efterlevnaden av FN-konventioner granskas. Här kan du läsa mer om MR-nätverket och dess medlemmar.

Svenska Nätverket för Övergångsrättvisa

Svenska Nätverket för Övergångsrättvisa (SNÖ) är ett nätverk för yrkesverksamma och studenter inom olika områden, med intresse för övergångsrättvisa (transitional justice). Nätverket grundades 2015 och har sedan dess anordnat seminarier om ämnen relaterade till övergångsrättvisa. Nätverket samordnas av MR-Fonden och har under de senaste åren fokuserat på övergångsrättviseprocessen i Colombia, och de två sanningskommissionerna i Sverige – för samerna och för tornedalingar, kväner och lantalaiset.