Stöd oss

Bidra till förverkligandet av de mänskliga rättigheterna med oss – i Sverige och i världen.

Genom att stödja oss bidrar du till vårt arbete med att skapa en fredlig värld där mänskliga rättigheter och allas lika värde respekteras och efterlevs, där samhällets aktörer har kunskap om sitt människorättsansvar och där var människa är medveten om sina rättigheter och har möjlighet att utkräva dem.

Bankgironummer: 900-8699
Swishnummer: 123 900 86 99

Vi har ett 90-konto som granskas
Fonden för mänskliga rättigheter har ett 90-konto, vilket innebär att vi uppfyller Svensk Insamlingskontrolls krav för insamlingsorganisationer. Det betyder att minst 75 procent av insamlade medel alltid går till ändamålet och att vår verksamhet årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll. Detta är en garanti för att dina pengar används på rätt sätt.

Medlemmar i Giva Sverige
Fonden för mänskliga är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och följer deras etiska krav och rutiner för tryggt givande.

Giva Sverige arbetar med kvalitetssäkring, utbildning och kompetensutveckling samt för etisk, transparent och professionell styrning av ideella organisationer. Giva Sveriges ordinarie medlemmar som uppfyllt Kvalitetskoden får använda märkningen ”Tryggt givande”

Ytterligare sätt att stödja oss

• Delta i aktiviteter som vi anordnar – de publiceras i våra sociala medier
• Följa och gilla oss på sociala medier
• Ansöka om praktik hos oss – vi annonserar två gånger om året, kring februari och oktober om praktikplatser för högskolestudenter

Bli en människorättsförsvarare tillsammans med oss!