MR-nätverket

Beskrivning av MR-nätverket

Nätverket för mänskliga rättigheter består av civilsamhällesorganisationer i Sverige som med de i FN fastställda och vedertagna universella principerna som grund arbetar för att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Nätverket ska samla kunskap, dela erfarenheter och samverka kring påverkansarbete för att främja, granska och bidra till genomförandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Nätverket samverkar kring parallellrapportering till FN och medlemmarna fördelar ansvaret sinsemellan för samordning och rapportering i de olika granskningsprocesserna.

Vidare ska nätverket bidra till ökad kunskap om FN:s arbete med mänskliga rättigheter. Nätverket har löpande kontakter med aktörer som verkar för och har en roll i försvaret av mänskliga rättigheter.

Nätverket ska utgå ifrån situationen i människors vardag och i sitt arbete förmedla denna till FN och svenska beslutsfattare.

Nätverket samordnas av Fonden för mänskliga rättigheter.
Kontakt: charlotta.goller@humanrights.se

Nätverket reviderar denna beskrivning en gång per år.

Medlemmar

Amnesty

Amnesty Sápmi

Antidiskrimineringsbyråer 18st

CISV Sverige

Civil Rights Defenders

DHR

Dianova

Emmaus Stockholm

Fonden för mänskliga rättigheter

Fredrika Bremerförbundet

FUB

Funktionsrätt Sverige

Hej Främling Sverige

Human Rights Watch

IKFF

Independent Living Institute

IOGT-NTO-rörelsen

LSU

Läkare i världen

Maträttvisa Sverige

My Human Rights

My Right

Neuroförbundet

Operation 1325

Ordfront Sverige

Raoul Wallenberg Institutet

RFSL

RFSL ungdom

RFSU

RIFFI

Roma Institutet

Romers rättigheter i samhället rf

Rädda Barnen

Sáminuorra

Sensus studieförbund

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Svenska FN-förbundet

Svenska kyrkan

Sveriges Kvinnoorganisationer

Svenska Samernas Riksförbund – Sámiid Riikkasearvi

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset

Talerättsfonden mot diskriminering

Trajosko Drom

UFS Sverige

UN Women Sverige

Unicef Sverige

Verdandi

Äldreupproret