Kansli och styrelse

Kansliet ligger på Klara södra kyrkogata 1 i Stockholm. Generalsekreterare är Ulrika Strand. Generalsekreteraren är GDPR-ansvarig och kan kontaktas vid eventuella frågor.

MR-Fondens styrelse utses av Sensus förbundsstyrelse. Ordförande är Margareta Grape.

Kansli

Ulrika Strand

Generalsekreterare / Secretary General

Telefon: +46(0)8 406 16 22

Mobile: +46(0)70 551 68 14

ulrika.strand@humanrights.se

Claudia Polo

Programansvarig Colombia / Program Manager Colombia

Telefon: +46(0)8 406 16 20

Mobile: +46(0)70 559 53 42

claudia.polo@humanrights.se

Fredrik Svensson

Programansvarig & folkrättsrådgivare / Program Manager & Advisor International Law

Telefon: +46(0)8 406 16 24

Mobile: +46(0)70 565 02 74

fredrik.svensson@humanrights.se

Charlotta Göller

Programansvarig & folkrättsrådgivare / Program Manager & Advisor International Law

Telefon: +46(0)8 406 16 23

Mobile: +46(0)70 558 68 97

charlotta.goller@humanrights.se

Sofia Fotini Ekarv

Programansvarig & Folkrättsrådgivare / Program Manager & Advisor International Law

Mobile: +46(0)76 812 27 95

sofia.ekarv@humanrights.se

Maria Johansson

Projektledare mänskliga rättigheter med fokus på CRPD och ESK / Project manager human rights with focus on CRPD and ESC

Mobile: +46(0)76 496 44 49

maria.johansson@humanrights.se

Sara Åkerlund

Samordnare Colombiagruppen / Coordinator Colombiagruppen

Mobile: +46(0)76 779 97 62

sara.akerlund@humanrights.se

Frida Lockner

Rådgivare mänskliga rättigheter / Advisor Human Rights

Mobile: +46(0)72 146 22 02

frida.lockner@humanrights.se

Alejandra Lucia Figueredo Rodriguez

Praktikant / Intern

alejandra.figueredo@humanrights.se

Linnéa Anna Botvidsson

Praktikant / Intern

linnea.botvidsson@humanrights.se

Styrelse

Margareta Grape, ordförande

Tidigare poster inkluderar chef för Kyrkornas världsråds FN-kontor i New York, ansvarig för Svenska kyrkans internationella arbete, chef på Arbetarrörelsens Internationella Centrum.

Peter K. Sjögren, ledamot

Chef på Act Svenska kyrkans Afrikaavdelning, tidigare poster inkluderar chef på Life and Peace Institute.

Marika Fahlén, ledamot

Medlem i det svenska medlingsnätverket för kvinnor som tillsattes av regeringen 2015, tidigare ambassadör och särskilt sändebud för Afrikas horn samt haft ledande funktioner vid UNHCR, UNDP och UNAIDS.

Ulrika Jonsson, ledamot

Hemvistledare på Sensus studieförbund, arbetar med relationer och processledning med fokus Svenska kyrkan och kyrkliga medlemsorganisationer.

Anders Kompass, ledamot

Tidigare poster inkluderar ambassadör i Guatemala, chef för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters fältavdelning i Geneve samt chef på olika FN-fältkontor i Latin och Centralamerika.