Kansli och styrelse

Kansliet ligger på Klara södra kyrkogata 1 i Stockholm. Generalsekreterare är Ulrika Strand. Generalsekreteraren är GDPR-ansvarig och kan kontaktas vid eventuella frågor.

MR-Fondens styrelse utses av Sensus förbundsstyrelse. Ordförande är Lisa-Gun Bernerstedt.

Kansli

Ulrika Strand

Generalsekreterare / Secretary General

Telefon: +46(0)8 406 16 22

Mobile: +46(0)70 551 68 14

ulrika.strand@humanrights.se

Claudia Polo

Programansvarig Colombia / Program Manager Colombia

Telefon: +46(0)8 406 16 20

Mobile: +46(0)70 559 53 42

claudia.polo@humanrights.se

Fredrik Svensson

Programansvarig & folkrättsrådgivare / Program Manager & Advisor International Law (tjänstledig)

Telefon: +46(0)8 406 16 24

Mobile: +46(0)70 565 02 74

fredrik.svensson@humanrights.se

Charlotta Göller

Programansvarig & folkrättsrådgivare / Program Manager & Advisor International Law

Telefon: +46(0)8 406 16 23

Mobile: +46(0)70 558 68 97

charlotta.goller@humanrights.se

Sofia Fotini Ekarv

Programansvarig & Folkrättsrådgivare / Program Manager & Advisor International Law

Mobile: +46(0)76 812 27 95

sofia.ekarv@humanrights.se

Sara Åkerlund

Samordnare Colombiagruppen / Coordinator Colombiagruppen

Mobile: +46(0)76 779 97 62

sara.akerlund@humanrights.se

Johanna Berzell

Praktikant / Intern

johanna.berzell@humanrights.se

Hanna Asarnoj

Praktikant / Intern

hanna.asarnoj@humanrights.se

Anna Vestling

Praktikant / Intern

anna.vestling@humanrights.se

Styrelse

Lisa-Gun Bernerstedt, ordförande

Lisa-Gun är biträdande avdelningschef på ledningsavdelningen vid Svenska kyrkan. Lisa-Gun har omfattande erfarenhet från chef- och ledarskap, utvecklingsarbete och processledning med fokus på civilsamhälle och en magisterexamen i teologi från Åbo akademi.

Peter K. Sjögren, ledamot

Chef på Act Svenska kyrkans Afrikaavdelning, tidigare poster inkluderar chef på Life and Peace Institute.

Marika Fahlén, ledamot

Medlem i det svenska medlingsnätverket för kvinnor som tillsattes av regeringen 2015, tidigare ambassadör och särskilt sändebud för Afrikas horn samt haft ledande funktioner vid UNHCR, UNDP och UNAIDS.

Kristina Sehlin MacNeil, ledamot

Kristina är forskare och biträdande föreståndare för Várdduo och bitr. föreståndare för Humfaks forskarskola (FADC) vid Umeå universitet. Hennes forskning berör främst konflikter mellan utvinningsindustrier och urfolk.

Anders Kompass, ledamot

Tidigare poster inkluderar ambassadör i Guatemala, chef för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters fältavdelning i Geneve samt chef på olika FN-fältkontor i Latin och Centralamerika.

Ulrika Erksell, ledamot

Nationell verksamhetsutvecklare på Sensus riksförbund. Arbetar med och processleder i frågor om rättighetsbaserat arbete, förtroendevalda, pedagogiskt ledarskap och framtidens folkbildning. Särskilt fokus på gemensam ledarutveckling.