Kansli och styrelse

Kansliet ligger på Klara södra kyrkogata 1 i Stockholm. Generalsekreterare är Ulrika Strand. Generalsekreteraren är GDPR-ansvarig och kan kontaktas vid eventuella frågor.

MR-Fondens styrelse utses av Sensus förbundsstyrelse. Ordförande är Margareta Grape.

Kansli

Ulrika Strand

Generalsekreterare / Secretary General

Telefon: +46(0)8 406 16 22

Mobile: +46(0)70 551 68 14

ulrika.strand@humanrights.se

Claudia Polo

Programansvarig Colombia / Program Manager Colombia

Telefon: +46(0)8 406 16 20

Mobile: +46(0)70 559 53 42

claudia.polo@humanrights.se

Fredrik Svensson

Programansvarig & folkrättsrådgivare / Program Manager & Advisor International Law

Telefon: +46(0)8 406 16 24

Mobile: +46(0)70 565 02 74

fredrik.svensson@humanrights.se

Charlotta Göller

Programansvarig & folkrättsrådgivare / Program Manager & Advisor International Law

Telefon: +46(0)8 406 16 23

Mobile: +46(0)70 558 68 97

charlotta.goller@humanrights.se

Sofia Fotini Ekarv

Programansvarig & Folkrättsrådgivare / Program Manager & Advisor International Law

Mobile: +46(0)76 812 27 95

sofia.ekarv@humanrights.se

Maria Johansson

Projektledare mänskliga rättigheter med fokus på CRPD och ESK / Project manager human rights with focus on CRPD and ESC

Mobile: +46(0)76 496 44 49

maria.johansson@humanrights.se

Sara Åkerlund

Samordnare Colombiagruppen / Coordinator Colombiagruppen

Mobile: +46(0)76 779 97 62

sara.akerlund@humanrights.se

Frida Lockner

Rådgivare mänskliga rättigheter / Advisor Human Rights

Mobile: +46(0)72 146 22 02

frida.lockner@humanrights.se

Hanneke de Haan

Praktikant / Intern

hanneke.de.haan@humanrights.se

Styrelse

Margareta Grape

Ordförande

Peter K. Sjögren

Ledamot

Marika Fahlén

Ledamot

Ulrika Jonsson

Ledamot

Anders Kompass

Ledamot