Utbildning

Anlita oss

MR-Fonden erbjuder skräddarsydda föreläsningar, utbildningar, kurser och workshops inom mänskliga rättigheter. Vi är specialister på ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och övergångsrättvisa samt regionala människorättssystem men vi kan hjälpa er med de flesta rättighetsområden och att utveckla ett rättighetsbaserat arbetssätt. Vi modererar även konferenser och panelsamtal kring mänskliga rättigheter.

Vi har ett stort kontaktnät av experter inom olika rättighetsområden knutna till oss, vilket gör att vi har möjlighet att tillfredsställa specifika behov inom området.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal:

info@humanrights.se
08-406 16 22
eller på sociala medier.