Visselblåsartjänst

MR-Fonden utgår ifrån Transparency Internationals[1] definition av begreppet whistleblower som en person som informerar om situationer som strider mot MR-Fondens ändamål, till exempel genom korruption eller andra oegentligheter.

Vid misstankar om korruption eller oegentligheter rörande samarbetsorganisationer ska MR-Fonden omgående vidta relevanta åtgärder för att minimera eventuell skada och säkerställa en snabb utredning. Utredningen ska fokusera på vad som hänt och inte på visselblåsaren. Vid misstanke om oegentligheter eller korruption ska visselblåsaren informera:

Generalsekreteraren (om visselblåsaren arbetar inom eller med MR-Fonden). Om generalsekreteraren är inblandad eller om dennes opartiskhet kan ifrågasättas, så ska visselblåsaren vända sig till styrelseordförande.

Programansvarig (om visselblåsaren är samarbetspartner eller arbetar med en samarbetspartner). Om programansvarig är inblandad eller om dennes opartiskhet kan ifrågasättas, så ska visselblåsaren vända sig till generalsekreteraren eller vidare till MR-Fondens styrelseordförande.

Misstankar om korruption eller andra oegentligheter kan också framföras till organisationens revisor (MR-Fondens eller samarbetspartnerns).

Kontaktuppgifter för att informera finns under “kansli och styrelse.”

[1] https://www.transparency.org/topic/detail/whistleblowing