MR-Fonden bjöd in till riksdagsseminarium om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna

Fonden för mänskliga rättigheter genomförde tillsammans med Sensus studieförbund tisdagen den 10 maj 2022 ett välbesökt riksdagsseminarium om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

I höstas (2021) lämnade Sveriges regering in den rapport om efterlevnaden av rättigheterna som vart femte år ska skickas till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK). Från MR-Fondens sida arbetar vi just nu med att samordna civilsamhällets parallellrapport om hur Sverige lever upp till ESK-rättigheterna, inför det förhör med svenska regeringen om efterlevnaden i Sverige som beräknas hållas 2023 eller 2024 .Till parallellrapporten har ett tjugotal organisationer bidragit med underlag och dessa visar tydligt på brister och ojämlikhet i tillgång till rättigheterna och även försämringar.

De så kallade ESK-rättigheterna påverkar våra liv och vår vardag i allra högsta grad med bland annat rätten till hälsa, utbildning, mat och bostad, och är en del av de odelbara mänskliga rättigheterna som varje människa har. Ändå finns en tendens att de i stället för rättigheter ses som politiska frågor, möjliga att förhandla om och prioritera ned. Vi har också sett att kriser, såsom pandemin, påverkar tillgången till rättigheter och konstaterar att det finns ett behov av att tänka intersektionellt för att inte tappa bort stora grupper eller hamna i förslag och lösningar som endast omfattar människor som uppfyller normen. Detta kom tydligt fram under seminariet om efterlevnaden av ESK-rättigheter i Sverige som genomfördes den 10:e maj i Riksdagen.

Syftet med seminariet var att synliggöra ESK-rättigheterna och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans för att öka kunskap, medvetenhet och efterlevnad de. Under seminariet lyftes perspektiv från både rättighetsbärare, skyldighetsbärare och den oberoende övervakningen.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till de som medverkade vid seminariet:

Tobias Rahm – länsstyrelserna
Elias Ibrahim – Byrån mot diskriminering i Östergötland
Mari Siilsalu – Independent Living Institute
Lilian Eriksson – Äldreupproret
Nina Trollvige – Trajosko Drom
Per-Anders Sunesson – socialdepartementet
Linde Lindkvist – Institutet för mänskliga rättigheter.

Ett stort tack också till Sultan Kayhan som var värd för seminariet och möjliggjorde att vi kunde genomföra det i riksdagen och Ulrika Strand på MR-fonden som inledde den avslutande reflektionen.

Seminariet dokumenterades och finns publicerat på MR-Fondens Youtube-kanal som textad och teckenspråkstolkad inspelning på 1h och 51 min samt sammanfattat i en kort rapport.

Den konferens och den rapport som refereras till, om hur de mänskliga rättigheterna efterlevdes i pandemihanteringen: Vägen framåt – pandemin och de mänskliga rättigheterna.