Förändrat säkerhetsläge för Wiwas urfolk i norra Colombia

Foto: Wiwa Indigenous people of mountain range Santa Marta, Colombia. Foto taget av Anders1716, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Den 27 februari 2024 underrättade representanter från Wiwas urfolk tillsammans med de colombianska människorättsorganisationerna CINEP, CAJAR, AIDA och FIDH de colombianska myndigheterna och det internationella samfundet om att nya tvångsförflyttningar inträffat i hela Rancheria-flodområdet i la Guajira, norra Colombia.

Enligt säkerhetsvarningen från Wiwas och de colombianska människorättsorganisationerna inleddes en väpnad konfrontation i samhället Limón de Carrizal mellan Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) och Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) mellan den 24 och 25 februari. Konfrontationen utlöste tvångsförflyttningen av 120 familjer och mer än 300 personer från ursfolksamhället till staden Riohacha. Andra Wiwa-samhällen är instängda i Sierra Nevada de Santa Marta, dock med begränsad tillgång till livsmedel vilka nu riskerar att fördrivas. Hittills har ingen humanitär hjälp erbjudits några av de drabbade.

Den akuta humanitära situationen för de fördrivna Wiwa-folken är allvarlig och kräver omedelbara skyddsåtgärder från den colombianska staten. Redan 2005 fick urfolket Wiwa särskilda skyddsåtgärder av den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (IACHR) på grund av tvångsförflyttning och våldshandlingar, där bl.a. 50 urfolksledare mördades. IACHR:s särskilda åtgärder ålägger Colombia att vidta åtgärder för att skydda livet för urfolksgruppen Wiwas i Sierra Nevada de Santa Marta och ge humanitärt bistånd till de som utsatts för tvångsförflyttning, särskilt till barn.

Säkerhetssituationen för Wiwas-samhällena kräver brådskande insatser från den colombianska regeringen och de lokala myndigheterna. I sitt uttalande uppmanar CAJAR och andra människorättsorganisationer den colombianska staten att vidta följande åtgärder:

– Bistå med humanitär hjälp till offren för tvångsförflyttningar.
– Skydda livet för medlemmarna av Wiwa-folket i Sierra Nevada de Santa Marta.
– Följa upp de särskilda skyddssåtgärder som utfärdats av IACHR, med deltagande av de berörda myndigheterna för att ta itu med Wiwa-folkets humanitära situation och säkerhetssituation.
– Genomföra en fysisk undersökning av området för att eliminera outlöst ammunition och sprängladdningar som kan ha lämnats kvar i området till följd av konfrontationerna.
– Inleda en utredning om tvångsförflyttning och andra brott som kan ha begåtts till följd av konfrontationerna och närvaron av väpnade grupper i området.

MR-Fonden rekommenderar att Sveriges ambassad i Colombia träffar vår samarbetspartner CAJAR och representanter från urfolket Wiwa för att övervaka situationen, samt inleder ett samtal med andra ambassader i Colombia för att ta reda på vilka åtgärder kan vidta för att skydda Wiwas-urfolk och för att ge det humanitära bistånd som behövs.

Även övervakningen av kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) samt ett besök att den FN:s särskilde rapportör för urbefolkningar till Santa Martas Sierra Nevada är nödvändigt för att följa upp situationen för de fyra urfolksgrupper som bor i området, däribland Wiwa.

Wiwas urfolkssamhälle är en av de grupper som får stöd inom ramen för Fonden för mänskliga rättigheters Colombiaprogram sedan 2017.

Se videon och få mer information om detta samarbete som drivs av vår partner CAJAR: Youtube