MR-Fonden samordnar civilsamhällets parallellrapport till FN:s människorättsråd

Bild på FN:s högkvarter, framför byggnaden syns flertalet flaggor.

Den 26 september lämnar Fonden för mänskliga rättigheter in civilsamhällets gemensamma så kallade parallellrapport till FN inför att Sverige ska granskas i FN:s universella periodiska granskning (UPR) i maj 2025.

UPR är en internationell mekanism som granskar människorättssituationen i FN:s medlemsstater utifrån ländernas internationella åtaganden, vilket inkluderar både juridiskt bindande avtal och icke-bindande åtaganden. Granskningen syftar också till att följa upp de rekommendationer som staten i fråga mottagit under föregående granskning – för Sveriges del 2020.

Granskningen baseras på information tillhandahållen från staten under granskning, en sammanställning från FN:s kontor för mänskliga rättigheter, samt av information från nationella aktörer såsom civilsamhällesorganisationer och nationella människorättsinstitut. UPR-granskningen erbjuder därför en unik möjlighet för civilsamhället att belysa rättighetsbärarnas uppfattning av människorättssituationen i det aktuella landet.

Inför granskningen av Sverige har flera civilsamhällesorganisationer gått ihop för att skriva en gemensam rapport under samordning av Fonden för mänskliga rättigheter. I rapporten kommer organisationerna redogöra för människorättssituationen i Sverige sedan den senaste granskningen och framföra rekommendationer på förbättringsåtgärder. Läs civilsamhällets gemensamma rapport inför granskningen av Sverige 2020 här.

Vid eventuella frågor, hör gärna av er till info@humanrights.se.