Generalsekreterare Ulrika Strand berättar vad 90-konto innebär

Fonden för mänskliga rättigheter lanserar i dagarna att ett 90-konto är på plats, hur känns det Ulrika Strand, generalsekreterare?

Att bli innehavare av ett 90-konto är frukten av en lång process och att förvalta det något som ställer höga krav. Så det känns både fantastiskt och lite nervöst! Det är många som har bidragit till att vi är en organisation som nu har ett 90-konto – kollegor, praktikanter, styrelsen, vår huvudman Sensus, våra olika finansiärer och samarbetspartners. Alla har på olika sätt gjort oss bättre rustade och redo.

Fonden för mänskliga rättigheter är ingen organisation som man kanske traditionellt förknippar med insamling?

Eftersom som vi heter Fonden för mänskliga rättigheter är det lätt att tro att vi har massa pengar som vi kan dela ut – så är det tyvärr inte. Vi finansieras i huvudsak genom att vi ansöker om projektfinansiering från till exempel svenska myndigheter som Svenska Institutet eller Sida, tillsammans med partners. De anslagen är till för insatser som har definierats som viktiga att genomföra eftersom de gäller rättighetsområden som är prioriterade men där myndigheterna själva inte kan – eller ska – vara genomförare.

Men ibland finns ett behov för oss och våra partnerorganisationer att genomföra aktiviteter bortom svenska myndigheters valda områden, eller om vi vill granska hur svenska staten lever upp till sina skyldigheter. Då skulle insamlade medel vara ett sätt att finansiera den typen av verksamhet.

Ett exempel på sådan verksamhet som insamlade medel skulle gå till är den rapport som vi nyligen lämnat in till FN. Det är en skuggrapport, eller en så kallad alternativ rapport som vi samordnat och som ett trettiotal svenska organisationer bidragit med underlag till och ställt sig bakom. Den handlar om de brister vi ser i hur Sverige lever upp till sina skyldigheter. Genom den sortens rapporter bidrar vi till att människor har bättre möjligheter till likvärdig utbildning och hälsa. För oss som människorättsorganisation är det viktigt att ingen lämnas utanför i arbetet med att förverkliga de mänskliga rättigheterna. Att det handlar om just rättigheter och stöd till arbetet för rättigheter, inte om välgörenhet och stöd till enskilda.

Röster och perspektiv också från dem som inte är i majoritet eller tillhör normen måste höras, tas i beaktande och utgöra utgångspunkten. Annars utestängs människor från sina rättigheter och från möjligheten att leva så som de flesta tar för givet. Ju mer människor halkar efter i utvecklingen och ju större skillnaderna blir, desto svårare blir det att ta ikapp det som missats.

Fonden för mänskliga rättigheter har funnits i drygt 30 år men börjar först nu med insamling, vad ligger bakom beslutet?

Nu är vi både i Sverige och i stora delar av världen där våra partners arbetar – Colombia, Myanmar, Kuba och Uganda – i ett allvarligt läge med många tillbakagångar inom området mänskliga rättigheter. Där ser vi att det är viktigt att fler engagerar sig eftersom alla behövs om vi ska vända utvecklingen.

Med vårt 90-konto som plattform hoppas vi inspirera och vara en resurs för arbetsplatser, organisationer, företag som vill lära sig mer och som vill vara en del av förändringen.