Pressmeddelande: Rapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Nu har vi lämnat in civilsamhällets gemensamma parallellrapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-kommittén).

Tillsammans med MR-Fonden har 31 organisationer bidragit till rapporten som beskriver en tillbakagång inom många områden, vilket i sig är ett brott mot konventionen. Rapporten visar även på flera exempel där staten bryter mot sina åtaganden enligt konventionen och att Sverige saknar ett systematiskt arbete för att genomföra rättigheterna. 

Rapporten har skickats till FN-kommittén inför dess granskning av hur Sverige lever upp till sina skyldigheter. Granskningen sker på FN i Genève den 21-22 februari. 

Här kan du läsa hela rapporten: https://mrfonden.se/wp-content/uploads/2024/01/joint-cso-submission-swedish-foundation-for-human-rights-sweden-cescr-12-january-2024.pdf

Syntolkning: Bild på rapportens framsida.