Tjugo år med kvinnor, fred och säkerhet: lärdomar av arbetet med FNs Resolution 1325

Tjugo år med kvinnor, fred och säkerhet

Kort sammanfattning av det svenska civilsamhällets lärdomar av arbetet med FNs Resolution 1325.