Kommuniké: stoppa samarbeten som bidrar till att legitimera militärjuntan i Myanmar

Fonden för mänskliga rättigheter har tillsammans med 255 andra civilsamhällesorganisationer undertecknat en kommuniké som uppmanar FN och andra internationella aktörer att uppfylla sina skyldigheter att upprätthålla mänskliga rättigheter och upphöra med att ge legitimitet till Myanmars militärjunta.

Kommunikén kan läsas på engelska här.

The Swedish Foundation for Human Rights has, together with 255 other civil society organisations, signed a statement urging the UN and other international actors to comply with their obligations to uphold human rights and cease lending legitimacy to the Myanmar military junta.

Read the statement in English here.