Remissvar till DS 2015:42 – “Ett svenskt tortyrbrott?” (2016)

MR-Fondens kommentarer tortyrutredningen jan 2016