Remissvar av betänkande SOU 2016:44 – Kraftsamling mot antiziganism (2016)

Remissvar_Antiziganism_MR-Fonden1