Nya praktikanter på MR-Fonden

Hej! Det är vi som är MR-Fondens praktikanter för våren. Efter två lärorika introduktionsveckor är det dags för oss att börja arbeta i Fondens olika projektgrupper.

Under introduktionen har vi fått en bra inblick i Fondens verksamhet som bedrivs både i Sverige och internationellt. Det känns spännande att få vara en del av och bidra till verksamheten.

// Anna och Hanna

Syntolkning: Anna och Hanna står bredvid varandra och ler mot kameran framför en tegelvägg.

Hej! Anna heter jag och är en av vårens praktikanter. Jag kommer från Stockholm och studerar Freds och Utvecklingsstudier på Uppsala universitet där jag går min sista termin. Under min utbildning har jag också studerat folkrätt på Försvarshögskolan.

Jag har länge haft ett intresse för mänskliga rättigheter och fredsfrågor vilket fördjupats genom mina studier. MR-Fondens tematiska områden – övergångsrättvisa och ESK-rättigheter – är en spännande möjlighet att få arbeta med mina två intresse områden och var en av anledningarna att jag sökte mig hit.

Under våren kommer jag främst arbeta med Burmaprogrammet och bistå i projekt som rör ESK-rättigheter. Jag kommer även vara delaktig i planeringen av MR-dagarna och kommunikationsarbete. Jag har under min korta tid på MR-Fonden redan lärt mig massor av mina inspirerande kollegor och ser fram emot att få lära mig ännu mer under våren.

Syntolkning: Anna står framför en tegelvägg och ler in mot kameran. På bilden finns och texten ”Anna Vestling, praktikant/intern” och MR-Fondens logga.

// Anna

Hej! Det är jag som är Hanna och jag är MR-Fondens andra praktikant denna vår. Jag kommer från Stockholm och är i slutet av mina studier vid Försvarshögskolan där jag fördjupar mig i folkrätt. Utöver mina studier i folkrätt har jag bl.a. studerat freds-och konfliktkunskap och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet, mellanösternstudier samt franska i Frankrike.

Mina studier har ökat mitt intresse för frågor gällande mänskliga rättigheter, fred och utveckling avsevärt och det känns därför väldigt spännande att få vara en del av MR-Fondens verksamhet. Detta då jag inte bara kommer få fördjupa och bredda mina kunskaper utan även då jag kommer få inblick och förståelse för hur arbetet kring dessa angelägna ämnen tar sig uttryck i praktiken. Dessutom vilka möjligheter samt utmaningar en civilsamhällesorganisation (som MR-Fonden) idag möter.

Det faktum att Fonden är en liten verksamhet med lång erfarenhet av arbete med frågor om ESK-rättigheter och övergångsrättvisa både nationellt och internationellt tilltalade mig mycket och var en av anledningarna till varför jag sökte praktik just här.

Under praktiken kommer jag vara delaktig i en rad projekt, däribland arbetet med våra partners i Uganda (ACFODE), planerande av MR-dagarna, bistå i samordning av MR-nätverket och ansvara över uppsatsskrivartävlingen.

Jag ser nu fram emot att ta fortsatt del i Fondens viktiga arbete. Att praktisera här tillsammans med mina inspirerande kollegor känns mycket berikande, lärorikt och meningsfullt!

Syntolkning: Hanna står framför en tegelvägg och ler in mot kameran. På bilden finns och texten ”Hanna Asarnoj, praktikant/intern” och MR-Fondens logga.

// Hanna