Mänskliga rättigheter. Farliga att ta för givna. Viktiga att försvara.

Foto: MR-institutet. Syntolkning: Två kvinnor och två män som kollar in i kameran.

MR-institutet lanserar kampanj som belyser MR-utmaningar i Sverige: https://mrinstitutet.se/rattigheter75/