Internationella funktionshinderdagen 3 december 2023

Sedan 1992, den 3 december högtidlighålls den internationella funktionshinderdagen. Det är en dag att fira den mänskliga mångfalden.

I oktober i år lanserades boken ”Inget om oss utan oss! – svenskars påverkan och medverkan i framtagandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)”. Det är en unik sammanställning av hur det går till när internationella överenskommelser förhandlas fram. Vad händer i förhandlingssalen och vad sker i korridorerna? Vilken roll kan de ickestatliga aktörerna – civilsamhället – spela?

Boken är ett resultat av HandikappHistoriska Föreningens projekt “Inget om oss utan oss!” och bygger på intervjuer med 27 personer. Projektet arkiveras hos Folkrörelsearkivet för Uppsala Län och är finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Här kan du läsa mer om projektet och ladda ner boken som pdf och Daisy. Snart kommer även en sammanfattning på teckenspråk och en lättlästversion.

Syntolkning: Loggan för boken och projektet “Inget om oss utan oss!” Projektets titel i vit text framför en blå glödlampa.