Ses vi på MR-dagarna?

Bakgrunden är en bild av Helsingborgs stadslandskap. I mitten av bilden finns en röd textruta. I rutan står texterna “23-25 NOVEMBER”, “MR-DAGARNA”, “NORDENS STÖRSTA FORUM FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER” och “SES VI PÅ HELSINGBORG ARENA?” i vitt. MR-Fondens logotyp finns infogad i bildens övre högra hörn.

MR-Fonden är en av arrangörerna för MR-dagarna och vi är såklart på plats i Helsingborg 23-25 november.

Välkomna till vår monter i Helsingborg arena samt på våra seminarier: “Deltagande på riktigt? – Hur kan romers rättigheter förverkligas” på torsdag 23.11 kl. 11:30-12:30 och “Mänskliga rättigheter, fred och sanning – fredsbyggande utbildning” på fredag 24.11 kl. 10:30-11:30. Hoppas vi ses där!

 

Deltagande på riktigt – hur kan romers rättigheter förverkligas? 

Torsdag 23 november 11:30-12:30, Helsingborg arena, Gerda

De ekonomiska, sociala och kulturella (ESK) rättigheterna är en del av de odelbara mänskliga rättigheterna som varje person har. Stater är skyldiga att säkerställa en miniminivå av mänskliga rättigheter, oavsett resursbegränsningar. För ESK-rättigheter omfattar minimikraven exempelvis bostäder och de mest grundläggande formerna av utbildning. MR-Fonden samordnar civilsamhällets återkommande rapport till FN:s kommitté för ESK-rättigheter där vi tillsammans med många andra organisationer inom civilsamhället ökar kännedomen om rättigheterna och de brister som ännu finns i Sverige. Men vi ser att det finns behov av att förbättra processerna kring rapporteringen till FN – både hos civilsamhället och hos staten. Genom att belysa romers situation och delaktighet i processerna både inom civilsamhället och med statliga företrädare i olika samråd och inom ramen för Strategin för romsk inkludering vill vi med seminariet kritiskt granska arbetet. Hur ser processerna ut nu och hur kan vi med ett mer rättighetsbaserat arbetssätt göra det romska deltagandet mer jämlikt och effektivt? Förutom MR-Fonden deltar Trajosko Drom på seminariet.

Mänskliga rättigheter, fred och sanning – fredsbyggande utbildning

Fredag 24 november 10:30-11:30, Helsingborg arena, Sally

Fredsprocessen i Colombia är i ett intressant skede, en politisk vilja för att implementera fredsavtalet finns, men utmaningarna är många. Sanningskommissionen rekommenderar att inkludera i läroplanen att skapa möjligheter för social dialog om förståelse av den väpnade konflikten, försoning, mänskliga rättigheter, mångfald och avvisandet av våld. Hur bygger man ett samhälle med MR, fred och sanning? MR-Fonden ordnar seminariet tillsammans med Colombia Gruppen, där vi även fungerar som huvudman.

Läs programbladet:

https://usercontent.one/wp/www.mrdagarna.se/wp-content/uploads/2023/10/Programtidning-2023-A4.pdf?media=1688024616

Karta över utställare:

https://storage.invitepeople.com/0/1376627/MR-dagarna_karta_Helsingborg_Arena.pdf