Oron för MR-institutets framtid kvarstår

Porträttbild på statsminister Ulf Kristersson med svart ram. Innanför ramen finns hashtaggen “#ingenvanligmyndighet”. Bilden är framför en röd bakgrund. MR-Fondens logga i övre vänstra hörnet.

Nästan sex månader efter att vi skickade det öppna brevet till statsministern om MR-institutet har vi äntligen fått svar från Paulina Brandberg, ansvarigt statsråd för institutet.

“Med tanke på att ni i ert brev efterlyser ett tydligt ställningstagande om institutet vill jag betona att det i propositionen tydligt framgår att institutets roll och uppdrag kvarstår,” skriver statsrådet. 

Vi är lättade över att institutet finns kvar. Men det minskar inte oron över att institutet skulle kunna försvagas vid nästa budgetproposition. Dessutom konstaterar vi att svaret från regeringen kom en månad efter att budgeten lagts, en ordning som motverkar att debatt förs innan beslut fattas. 

Vi påminner regeringen om institutets fulla uppdrag då statsrådet endast hänvisar till en del av det. 

Se institutets fulla uppdrag: https://mrinstitutet.se/om-institutet/

Se det öppna brevet med underskrivande organisationer: https://mrfonden.se/2023/05/02/oppet-brev-till-statsminister-ulf-kristersson-om-mr-institutet/

#ingenvanligmyndighet