MR-Fonden söker praktikanter för våren 2024

Är du en av MR-Fondens praktikanter under våren 2024?

Som praktikant hos oss erbjuds du en spännande arbetsplats där du får ta del av det nationella och internationella arbetet som sker inom en människorättsorganisation. Till vårterminen 2024 söker vi tre MR-praktikanter varav en med primärt fokus på Colombia. Vi söker dig som närmar dig slutet av dina studier inom mänskliga rättigheter, fred och konflikt, juridik med fokus på folkrätt eller liknande relevant utbildning.

Om Fonden för mänskliga rättigheter

MR-Fondens arbete syftar till att stärka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna i Sverige och internationellt. MR-Fonden har bland annat ett långt samarbete med ett flertal civilsamhällesorganisationer i Latinamerika. Detta görs genom utbildning, informations- och påverkansarbete samt internationellt samarbete med människorättsorganisationer. Våra främsta fokusområden är ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och övergångsrättvisa. Kontoret är beläget i Stockholm.

MR-praktikant

Som MR-praktikant får du en god inblick i stora delar av vårt arbete och får delta aktivt i projekt och projektansökningar (nationella såväl som internationella). I dagsläget har vi projekt kopplat till bland annat Colombia, Myanmar/Burma, Uganda och regionala människorättssystem i Asien. Under våren 2024 granskas Sverige av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, att arbete vi följer nära. Du får också delta i gransknings-, informations- och påverkansinsatser. Andra arbetsuppgifter är att ta fram underlag till vårt arbete, utföra research till debattartiklar, omvärldsbevakning, ansvara för sociala medier, infomail och rekrytering. Du får även delta i och representera MR-Fonden vid möten och seminarier. Som praktikant med fokus på Colombia kommer delar av arbetet vara på spanska och handla om arbetet för hållbar fred.

Vi söker dig som

 • Har mycket god kunskap om mänskliga rättigheter och folkrätt
 • Har mycket goda kunskaper i engelska och svenska
 • Har goda kunskaper i spanska (praktikant med primärt fokus på Colombia)
 • Är van vid att självständigt sammanställa information och skriva rapporter
 • Har kunskap om kommunikation och sociala medier

Meriterande kompetens

 • Erfarenhet av att samordna och planera seminarier och workshops
 • Erfarenhet av WordPress och grafiska verktyg som t.ex. Canva och InDesign
 • Kunskap om övergångsrättvisa
 • Kunskap om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
 • Kunskap om fred och säkerhet
 • Kunskap om regionala människorättssystem
 • Erfarenhet av ideellt engagemang och civilsamhället
 • Kunskap om funktionshinderfrågor
 • Kunskap om fredsprocessen och den väpnade konflikten i Colombia
 • Vana av att presentera och representera
 • Övriga språk

Förutsättningar för praktiken

Praktiken är obetald och vi prioriterar sökanden som kan genomföra en hel termins praktik som en del av sina studier. Du kommer tillsammans med din handledare kartlägga uppgifter för praktiken och sätta upp mål under regelbundna avstämningssamtal.

Så ansöker du

Din ansökan ska bestå av CV och personligt brev där du motiverar varför du söker denna praktikplats, vilka erfarenheter och meriter du kan bidra med och vad vill du få ut av praktiken. Skicka din ansökan till info@humanrights.se och märk den med ”MR-Fonden praktikant VT 2024”. Sista ansökningsdag är 26 oktober 2023.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via info@humanrights.se.

Varmt välkommen med din ansökan!