Maria Johansson ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna vid MR-institutet

Vi är glada att kunna meddela att Maria Johansson förra veckan presenterades som ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna vid MR-institutet. Maria nominerades av Fonden för mänskliga rättigheter, varför vi är ännu lite stoltare över hennes tillsättning i institutets rådgivande organ. Under de senaste två åren har hon varit projektledare hos oss på Fonden för mänskliga rättigheter med fokus på CRPD. Hon har främst jobbat med HandikappHistoriska Föreningens (HHF) projekt “Inget om oss utan oss!” som beskriver hur svenskar deltog i utformandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) samt vilken betydelse konventionen har fått i Sverige.

Läs MR-institutets presentation av Maria Johansson här:

https://www.linkedin.com/posts/institutet-for-manskliga-rattigheter_torsdagsaktionen-bristandetillgaeunglighet-activity-7106884740875476992-ppmb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Syntolkning: En porträttbild av Maria Johansson i färg med en inklippt logotyp för Fonden för mänskliga rättigheter i det övre högra hörnet samt en röd bubbla med vit text lydande: “Maria Johansson ledamot i Rådet för de mänskliga rättigheterna vid MR-institutet”.