EUs påverkan på mänskliga rättigheter i Sverige

Den 11 maj genomförde Fonden för mänskliga rättigheter ett digitalt frukostseminarium om EUs påverkan på mänskliga rättigheter i Sverige. Seminariet möjliggjordes genom Concord Sverige och med medel från EU och Sida med anledning av det svenska ordförandeskapet första halvåret 2023.

Nedan textade klipp för att snabbt få en bild av vad de medverkande delgav.

Det finns också en längre rapport under fliken Publikationer.

Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt, Uppsala universitet

 

Mia Ahlgren, ansvarig för frågor som rör EU och FN, Funktionsrätt Sverige

 

Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

 

Alice Bah Kuhnke, Europaparlamentariker (MP)

 

—–
Detta seminarium, med tillhörande aktiviteter i form av filmklipp och rapport, var medfinansierat av Europeiska unionen och Sida. Dess innehåll ansvarar Fonden för mänskliga rättigheter, och det återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Sidas ståndpunkter.