#ingenvanligmyndighet

Hot mot skyddet av mänskliga rättigheter
I början av maj skrev 55 organisationer tillsammans ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson för att få ett tydligt ställningstagande om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Institutet, som inrättades i januari 2022, har ett helhetsperspektiv på mänskliga rättigheter och bidrar till att höja kunskapsnivån hos myndigheter och andra samhällsaktörer. En nedläggning av institutet skulle hota skyddet för mänskliga rättigheter i Sverige, skriver organisationerna som efterlyser ett tydligt ställningstagande och besked från statsministern om att Institutet för mänskliga rättigheter i nuvarande form och med oförminskade resurser kommer att kunna fortsätta sitt viktiga arbete.

Står regeringen upp för mänskliga rättigheter?
Sverigedemokraterna vill lägga ner Institutet för mänskliga rättigheter. Under en frågestund i riksdagen ställdes frågan till statsminister Ulf Kristersson om MR-institutet ska finnas kvar. Statsministern kunde inte ge ett tydligt svar: “Om det sedan behövs en separat svensk myndighet för just den uppgiften är jag mer osäker på” . Framtiden för MR-institutet framstår följaktligen som oviss. 

Institutet för mänskliga rättigheter skyddar mänskliga rättigheter i Sverige
Institutet för mänskliga rättigheter (MR-institutet) som inrättades i januari 2022 är en oberoende institution och arbetar för att säkerställa mänskliga rättigheter i Sverige. Även i Sverige sker kränkningar av mänskliga rättigheter. Sverige har fått kritik från Europarådet och FN för brister i efterlevnaden av mänskliga rättigheter. Oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter är ett viktigt verktyg för att stärka grundläggande fri- och rättigheter i världens länder.

Läs det öppna brevet om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter här.