Intervju med finalisterna av uppsatstävlingen 2022

Intervju med Isak Thorin och Sofia Savonen, finalisterna av MR-Fondens årliga uppsatstävling 2022.

Temat för tävlingen var:
Kopplingarna mellan mänskliga rättigheter och fred och säkerhet med regionalt fokus på Asien och Oceanien och regionala mellanstatliga organisationer.

I videon presenterar finalisterna sina uppsatser och varför de valde att vara med och delta.