Nominering till MR-institutets Rådet för de mänskliga rättigheterna – senast den 28 april

Nu har MR-institutet fattat beslut om Rådet för de mänskliga rättigheterna, ett rådgivande organ till institutet som stadgas i lagen om Institutet för mänskliga rättigheter (10 § lagen [2021:642]).

Läs mer på MR-institutets webb om hur du nominerar! https://mrinstitutet.se/radet-for-de-manskliga-rattigheterna/

MR-Fonden och andra uppmanade MR-institutet att vika platser i rådet för de fem nationella minoriteterna (inklusive urfolket samerna) men det hörsammades inte. Däremot finns det med bland kvalifikationerna ska uppfylla: har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med frågor om mänskliga rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, urfolks rättigheter, minoriteters rättigheter, och/eller icke-diskriminering i Sverige.