Nu kan du boka din biljett till MR-dagarna i Örebro

Till och med 30 juni kan du boka biljett med 20% på ordinarie pris och hela 30% om du bokar en grupp på minst tio personer. Erbjudandet gäller myndigheter/företag samt ideella organisationer/lärare. Du hittar mer information här: https://www.mrdagarna.nu/nu-slapper-vi-biljetterna-till-manskliga-rattighetsdagarna-i-orebro/

MR-fonden är en av arrangörerna till forumet som äger rum 17-18 november på Conventum i Örebro.

Vi kommer bland annat att anordna ett seminarium på temat ekonomiska, sociala och kulturella (ESK) rättigheter. För att kunna utnyttja rätten till ett liv i trygghet och säkerhet behöver våra grundläggande rättigheter tillgodoses: rätten till bostad, rätten till arbete, rätten till ekonomisk trygghet. Genom att belysa ESK-rättigheterna och utforska hur Sverige lever upp till sina åtaganden knyter vi an till MR-fondens kontinuerliga arbete samt till temat Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet.

Syntolkning: En formgiven bild med ljusgrå bakgrund med rubriken ”Äntligen biljettsläpp för MR-dagarna” i mitten av bilden finns en knuten näve, bakom den en regnbåge allt i mörkgrått och två röda biljetter, under finns texten “MR-fonden är en av arrangörerna till Mänskliga Rättighetsdagarna som äger rum 17-18 november i Örebro.”