Situationen i Ukraina: Regionala MR-system & vikten av att följa folkrätten

En halv miljon människor har i dagsläget flytt från Ukraina till angränsande länder och antalet människor på flykt förväntas öka skriver Filippo Grandi, chef för FNs flyktingorgan UNHCR. 

Fonden för mänskliga rättigheter vill med koppling till kriget i Ukraina trycka på vikten av att följa folkrätten och att värna om de mänskliga rättigheterna och att ett fortlöpande arbete med dessa frågor är ytterst viktiga i en situation som denna.

Samarbeten inom Europa som Organisationen för säkerhet & samarbete i Europa (OSCE) samt Europarådet (COE) är ytterst viktiga i en situation som denna och båda dessa organisationer har fördömt Rysslands agerande. 

MR-fonden har sedan 2021 ett pågående arbete med att ta fram en skrift om kopplingen mellan mänskliga rättigheter och fred och säkerhet i Europa. Utgångspunkten är att överskådligt kartlägga och titta på vilka förutsättningar det Europeiska människorättssystemet och dess aktörer har för att bidra till ökad säkerhet, stabilitet och fred i Europa. Senare i vår kommer vi att lansera skriften och bjuda in till ett seminarium på samma tema.  Detta arbete genomför vi med Folke Bernadotteakademins stöd till civilsamhället (tagga FBA här).

Mer information och uppdateringar kring skriften och seminariet kommer under våren, så håll lite extra koll på våra sociala medier och här på vår hemsida vid intresse.

En formgiven bild med ljusgrå bakgrund med rubriken ”Mänskliga rättigheter, fred och säkerhet i Europa”. I mitten av bilden finns Ukrainas flagga i blå och gul, under finns texten ”MR-Fonden vill med koppling till kriget i Ukraina lyfta vikten av det europeiska människorättssystemet & värnandet av folkrätten.
Syntolkning: En formgiven bild med ljusgrå bakgrund med rubriken ”Mänskliga rättigheter, fred och säkerhet i Europa”. I mitten av bilden finns Ukrainas flagga i blå och gul, under finns texten ”MR-Fonden vill med koppling till kriget i Ukraina lyfta vikten av det europeiska människorättssystemet & värnandet av folkrätten.