Är du en av MR-fondens nya praktikanter för hösten 2022?

Som praktikant hos oss erbjuds du en spännande arbetsplats där du får ta del av det nationella och det internationella arbetet som sker inom en människorättsorganisation. Till höstterminen 2022 söker vi två MR-praktikanter, en med fokus på den bredare organisationens verksamhet och en med fokus på Colombia. Vi söker dig som närmar dig slutet av dina studier inom mänskliga rättigheter, fred och konflikt, juridik med fokus på folkrätt eller liknande relevant utbildning.

Om Fonden för mänskliga rättigheter

MR-fondens arbete syftar till att stärka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna i Sverige och internationellt. Detta görs genom utbildning, informations- och påverkansarbete samt internationellt samarbete med människorättsorganisationer. Våra främsta fokusområden är ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och övergångsrättvisa. Kontoret är beläget i centrala Stockholm.

Vi söker dig som: 

 • Har mycket god kunskap om mänskliga rättigheter och folkrätt
 • Har mycket goda kunskaper i engelska och svenska
 • Är van vid att självständigt sammanställa information och skriva rapporter
 • Har erfarenhet av kommunikation och sociala medier

Meriterande kompetens: 

 • Kunskap om funktionshinderfrågor
 • Erfarenhet av att samordna och planera seminarier och workshops
 • Erfarenhet av WordPress och grafiska verktyg som t.ex. InDesign
 • Kunskap om övergångsrättvisa
 • Kunskap om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
 • Kunskap om fred och säkerhet
 • Kunskap om regionala människorättssystem
 • Erfarenhet av ideellt engagemang och civilsamhället
 • Goda kunskaper i spanska

MR-praktikant – med fokus på den bredare organisationens verksamhet

Som MR-praktikant med fokus på den bredare organisationens arbete deltar du i gransknings-, informations- och påverkansinsatser och medverkar i de olika projekt som vi arbetar med. Andra arbetsuppgifter är att ta fram underlag till vårt arbete, utföra research till debattartiklar, omvärldsbevakning, ansvara för sociala medier, infomail och andra administrativa uppgifter samt representera MR-Fonden vid möten och seminarier.

MR-praktikant – med fokus på Colombia (kräver goda kunskaper i spanska)

Som colombiapraktikant fokuserar du främst på vårt arbete med Colombia. Vi har flera projekt med partnerorganisationer i landet och stödjer den colombianska sanningskommissionens arbete i Sverige. MR-Fonden är också huvudman för nätverket Colombiagruppen. Som Colombiapraktikant arbetar du med informations- och påverkansinsatser i frågor som rör demokrati, fred och säkerhet.  Du stödjer vårt arbete genom att utföra research och ta fram debattartiklar om frågor som övergångrättvisa, konfliktoffers och diasporors roll för att nå hållbar fred och utveckling.

Förutsättningar för praktiken

Praktiken är obetald och vi prioriterar sökanden som kan genomföra en hel termins praktik som en del av sina studier. Du kommer tillsammans med din handledare kartlägga uppgifter för praktiken och sätta upp mål under regelbundna avstämningssamtal.

Så ansöker du

Din ansökan ska bestå av CV och personligt brev där du motiverar varför du söker denna praktikplats, vilka erfarenheter och meriter du kan bidra med och vad vill du få ut av praktiken. Sista ansökningsdag är 1 april 2022 du ansöker genom att maila info@humanrights.se skriv ”den bredare organisationens verksamhet” eller ”colombiapraktikant” i menyraden. Du kan söka båda platserna.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via info@humanrights.se.