Internationella organisationer varnar för våld och attacker i samband med kommande val

Tillsammans med Oidhaco (International Office for Human Rights Action on Colombia) och andra internationella organisationer släppte MR Fonden följande kommuniké som uttrycker oro över den allvarliga säkerhetssituationen i flera colombianska regioner där våld och attacker mot sociala ledare och politiska kandidater ökar i samband med kommande val.

Organisationerna betonar att det kommande parlaments- och presidentvalet är avgörande för framtiden för fredsprocessen i Colombia. Det är viktigt att valen genomförs med garantier för kandidaternas säkerhet och deltagande. Därför begär de undertecknande organisationerna att Europeiska unionen och regeringarna i Norge, Schweiz och Storbritannien och den colombianska regeringen engagerar sig i en dialog och tar direkta åtgärder för att förhindra ökningen av våldet.

Klicka här för att ladda ner kommunikén.