Stora utmaningar kvarstår på femårsdagen av det colombianska fredsavtalet

Colombianska civilsamhällesorganisationer, lokala ledare, MR-försvarare och åter inkorporerade före detta FARC-medlemmar träffade den 16 och 17 november svenska beslutsfattare med anledning av femårsdagen av fredsavtalet den 24 november. Deras budskap var tydligt, implementeringen går långsamt och det internationella stödet är avgörande. Mötet organiserades av Colombiagruppen.

Syftet var att låta våra partnerorganisationer i det colombianska civilsamhället komma till tals, ge sin upplevelse av implementeringen av fredsavtalet och skapa dialog mellan dem och beslutsfattarna från riksdagen, utrikesdepartementet, Sida, Folke Bernadotteakademin och Sveriges ambassad i Colombia.

Fem år efter undertecknandet av fredsavtalet går implementeringen mycket långsamt framåt. Den årliga rapporten från Kroc-institutet konstaterar att uppfyllandet av fredsavtalets olika delar planat ut sedan 2018 och betydande utmaningar i relation till alla punkter i fredsavtalet, vilket ytterligare försvårats av COVID-19 som haft allvarliga socioekonomiska konsekvenser i synnerlighet för de redan mest utsatta. I mars 2022 har Colombia val till kongressen och i maj presidentval. Landet är mycket polariserat, våldet och militariseringen i samhället ökar och utrymmen för dialog och demokratiska utryck minskar, i takt med fokus på implementeringen av fredsavtalet.

”Vi är alla överlevare av sexuellt våld under massakern vid el Salado och blir ständigt motarbetade och hotade. Jag bjuder in er till att besöka oss, lära känna oss och vårt arbete, stötta oss så att de slutar försöka tysta oss” Yirley Velasco Garrida från gräsrotsorganisationen Mujeres Sembrando Vida (Kvinnor sår liv)

Tematiskt fokus under den virtuella resan var övergångsrättvisa, landreform och återintegrering av före detta gerilla-medlemmar från FARC i samhället.  Vi besökte partnerorganisationer till Act Svenska kyrkan, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, ForumCiv, Kristna Fredsrörelsen, Plan International Sverige och We Effect, och hörde människorättsförsvarare berätta om situationen gällande offer för konflikten, könsbaserat våld, organisering av lantbrukare, etniska grupper och före detta FARC-medlemmar. Sverige har en nyckelroll i implementeringen av fredsavtalet och budskapen från partnerorganisationerna var:

  1.  Fortsatt svenskt arbete för att den colombianska regeringen ska implementera fredsavtalet i sin helhet är centralt för att föra processen framåt på ett sätt som inkluderar alla delar av samhället. Åter inkorporerade före detta FARC-medlemmar faktiska möjligheter att återgå till det civila livet försvåras av bristande implementering av landreformer. Istället för omställningar till legala grödor genomförs besprutningar av odlingar som leder till tvångsförflyttningar.
  2. Internationellt stöd till civilsamhället är viktigt för att säkerställa att människorättsförsvarare och sociala ledare kan organisera sig, har en plats i fredsprocessen och kan göra sina röster hörda under säkra förhållanden. Människorättsförsvarare och sociala ledare hotas och mördas på grund av sitt arbete och kvinnor, ursprungsbefolkning och före detta FARC-medlemmar är särskilt utsatta.
  3. Det är särskilt viktigt med internationellt stöd till inkluderingen av ett genusperspektiv i fredsprocessen, som är genomgående spår fredsavtalet, men endast implementerats selektivt, då sexuellt våld och könsbaserat våld fortsatt sätts i system för att tysta kvinnor och HBTQI-personer.

Baserat på informationen från vår virtuella resa och för att uppmärksamma den femte årsdagen av fredsavtalet uppmanar vi den svenska regeringen och riksdagsledamöterna att:

Stärka uppföljningsmekanismerna och kraven på den colombianska regeringen att implementera fredsavtalet i sin helhet för att garantera en hållbar och varaktig fred.

Stödja systemet för övergångsrättvisa, i synnerhet Sanningskommissionen och deras slutrapport som ska publiceras i juni 2022.

Bevaka och följa upp valprocessen och ställa krav på garantier för politiska och medborgerliga rättigheter som att demonstrera och uttrycka sina åsikter i de sociala manifestationer och demonstrationer som kan komma att uppstå i relation till valen.

*Kroc-institutet för internationella fredsstudier vid universitetet av Notre Dame har ansvar för teknisk uppföljning och verifiering av implementeringen av fredsavtalet.