Möt MR-Fondens nya praktikant för höstterminen 2021 – Hanneke de Haan

Välkommen till MR-Fonden Hanneke! Berätta lite om dig själv.

Hej och tack! Jag heter Hanneke de Haan och är en östgöte som för studierna flyttade pick och pack till Uppsala. Jag började med att studera kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier samt lite sociologi och folkrätt. Jag fortsatte sedan med masterprogrammet i freds- och konfliktstudier och tycker det är superroligt att nu få tillbringa min praktiktermin hos MR-Fonden!

Varför sökte du dig till MR-Fonden?

En praktikplats hos MR-Fonden kändes som en perfekt möjlighet att kunna kombinera min studiebakgrund med mitt intresse för påverkansarbete för mänskliga rättigheter. Jag ville fördjupa mig i flera av MR-Fondens tematiska och geografiska områden – såsom övergångsrättvisa, Burma och Colombia – då jag många gånger behandlat dessa områden under studierna, men bara ytligt. Efter mer forskningsinriktade program på universitetet, så var jag också intresserad av att lära mig hur praktiskt arbete med människorättsfrågor fungerar. MR-Fondens praktikplats kändes ideal och jag uppskattade också att det var en mindre arbetsplats då jag gärna ville komma nära arbetet och få ut så många erfarenheter som möjligt under praktiktiden.

Vad är dina förväntningar med en praktik på MR-Fonden?

Min förhoppning är att få en djupare inblick i MR-Fondens arbete både nationellt och internationellt och att lära mig mer om hur främjandet av mänskliga rättigheter fungerar i praktiken. Jag har redan fått inblick i flera av Fondens projekt och ser fram emot att få bidra till olika områden, såväl övergångsrättvisa som ESK-rättigheter. Det ska även bli väldigt roligt att få planera och delta vid MR-dagarna i december, där jag hoppas kunna träffa många aktörer som jobbar med MR-frågor i Sverige.