Debattinlägg om Myanmar

TIDEN ATT AGERA ÄR NU. BURMA FÅR INTE GLIDA TILLBAKA IN I MILITÄRENS JÄRNGREPP.
Tiotusentals människor demonstrerar dagligen mot militärjuntan i Burma (även kallat Myanmar). Det råder inga tvivel om att befolkningen motsätter sig militärens brutala maktövertagande.
Nu måste omvärlden snabbt visa handlingskraft och vidta konkreta åtgärder som biter på militären. Riktade sanktioner mot militärens ekonomiska intressen skulle kunna vara avgörande.’
Idag skriver MR-Fonden och 8 andra organisationer en uppmaning till den svenska regeringen om vikten av att skyndsamt agera för att sätta press på den burmesiska militären.

Artikeln går att läsa i sin helhet här: https://www.sydsvenskan.se/2021-02-19/sveriges-regering-maste-driva-pa-sa-att-eu-omedelbart-agerar-mot-militaren-i-burma?fbclid=IwAR3uK713LJiV2UMYAcvlfcCexLMHRnGT_L_zclYcm5OGxjQs5rviynA0bFA

English

THE TIME TO ACT IS NOW. BURMA MUST NOT SLIDE BACK INTO THE IRON GRIP OF THE MILITARY.

Large crowds have participated in daily demonstrations against the military junta i Burma (also known as Myanmar). There is no doubt that the population opposses the brutal takeover by the military.

The international community must show vigor and take concrete measures against the military. Targeted sanctions against the economic interests of the military are crucial in order to pressure the military.

Today, the SFHR and 8 other organisations call on the Swedish government to take urgent action to put pressure on the Burmese military.