Uganda

MR-Fonden samarbetar med kvinnorättsorganisationen Action for Development (ACFODE). Fokus i projektet ligger på ESK-rättigheter då det handlar om att uppmärksamma ortsbefolkningens situation i området kring Mount Elgons nationalpark. När området blev utropat till nationalpark och därmed ett särskilt skyddsområde 1993 togs skötseln över av den ugandiska staten och mer specifikt Uganda Wildlife Authority (UWA). Ortsbefolkningen tvångsförflyttades från den mark de bebott och vårdat sedan länge. Upprepade hot, trakasserier, sexuellt våld, utomrättsliga avrättningar utfört av olika aktörer har sedan dess varit vanligt förekommande. Projektet syftar till att stärka rättighetsbärarna, informera skyldighetsbärarna, uppmärksamma situationen genom olika metoder med mål att i högre grad ha bidragit till skyddet och efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i området.