Burma

MR-Fonden stödjer sedan en längre tid civilsamhällesaktörer inom demokratirörelsen i Myanmar/Burma. Vi lägger ingen värdering i att använda namnet Burma framför Myanmar utan följer våra partnerorganisationers benämning av landet. Det övergripande målet med våra samarbeten är att bidra till burmesiska civilsamhällets kapacitet att fortsätta göra motstånd mot militärjuntan, samt arbeta för respekt och skydd för mänskliga rättigheter och skapa förutsättningar för framtida ansvarsutkrävande och rättvisa gällande människorättskränkningar. Fokusområden är kvinnors och HBTQI+personers rättigheter samt övergångsrättvisa.