Burma

MR-Fonden stödjer sedan en längre tid civilsamhällesaktörer i Burma. Vi lägger ingen värdering i att använda namnet Burma framför Myanmar utan följer våra partnerorganisationers benämning av landet. Det övergripande målet med våra samarbeten är att bidra till burmesiska civilsamhällets kapacitet att arbeta för respekt och skydd för mänskliga rättigheter samt att uppmuntra ansvarsutkrävande och rättvisa när det gäller människorättskränkningar. Fokusområden är kvinnors och HBTQI-personers rättigheter samt övergångsrättvisa.