Sverige

MR-Fonden samordnar svenska civilsamhällets alternativrapport till ESK-kommittén i samband med svenska statens periodiska rapportering, vart fjärde eller vart femte år. År 2019 tog MR-Fonden fram en halvtidsrapport, med fokus på rasism och liknande intolerans. Ambitionen är att halvtidsrapporteringen ska göras regelbundet som ett led i att ytterligare effektivisera och systematisera Sveriges MR-arbete i enlighet med konventionerna. Om din organisation är intresserad av att delta i arbetet med nästa rapport eller är intresserade av att få utskick om ESK-området,  kontakta oss på info@humanrights.se.

Bild på det svenska civilsamhällets alternativrapport till ESK-kommittén, samordnad av MR-Fonden.

Bild på det svenska civilsamhällets alternativrapport till ESK-kommittén, samordnad av MR-Fonden.