Nu släpps programmet till MR-dagarna!

Den 14-15 november arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna för första gången i Skellefteå i Sara kulturhus. Temat för årets konferens är Rättigheter i omställningens tid

Runt 150 panelsamtal, workshops och föreläsningar kommer att belysa årets tema ”Rättigheter i omställningens tid” ur en rad olika perspektiv såsom:

– Rättvis omställning i sápmi
– Rasism i skolan
– Aborträttvisa
– Civilsamhället i samhällsomvandlingen
– Populism
– Barn och ungas livsvillkor i norra Sverige och mycket mer!

Se hela konferensprogrammet på mrdagarna.se/program.

–> För dig som vill besöka: Boka din biljett på mrdagarna.se eller ta del av ett stort kostnadsfritt utbud genom att registrera dig för fri entré via hemsidan i höst.

–> För dig som vill medverka: Ansök om att arrangera miniseminarium framtill 2 september och boka monter (först till kvarn) via hemsidan.

–> För dig som vill bli volontär: Anmäl dig via hemsidan och hjälp oss förverkliga Nordens största forum för mänskliga rättigheter!

Dyk in i omställningens alla perspektiv och lär dig en hel del om de mänskliga rättigheternas utmaningar och lösningar under årets MR-dagarna. Vi ses!

 

Student essay competition 2023 – Call for papers!

The Swedish Foundation for Human Rights and University College Stockholm invite submissions to this year’s essay competition for Bachelor and Master’s students from various academic disciplines. The essay competition aims at examining the human rights, peace and security nexus.

The theme of the essay competition is: The interlinkages between human rights protection and peace and security.

Essays could be on a general level, or for example be delimited to a specific right, conflict, or geographic area. They must however, make connections between human rights and peace and security.

We invite students from different academic disciplines to participate, such as (but not limited to): law, political science, peace and conflict studies, human rights studies, gender studies, international relations, development studies, criminology, anthropology, history and journalism. The essays can be written as part of a specific course or independently.

After the deadline for submission, a jury composed of experts within human rights, peace and security will read and assess the essays, and select a winner. The writer of the winning essay will be awarded a diploma as well as a ticket, and train tickets within Sweden, to visit the Swedish Forum for Human Rights (Mänskliga Rättighetsdagarna) in Helsingborg, 23-25 November 2023.

Eligibility: The author of an essay must be enrolled in a Bachelor’s or Master’s program in a university or other higher learning institution in a Nordic country[1]. Please note that a certificate of enrolment for the spring or autumn semester 2023 must be attached to the essay submission.

Format: Times New Roman, font size 12, spacing 1,5, margins 2,5 cm. The length of the essay should be 2 000 – 4 000 words. The essay should be written in English.

Disclaimer: We serve the right to adapt, change or cancel the first prize award should exceptional circumstances arise. In such event we will as far as possible and in discussion with the winner strive to replace the award with a suitable alternative.

Please email info@humanrights.se to register your interest to participate in the competition by June 30, 2023 and submit your essay no later than October 1, 2023. Title your email ”Essay Submission”. For further information please contact info@humanrights.se.

Read previous winners essays here, and watch a filmed interview with the last year’s finalists about their essays and their experiences of the essay competition here.

Previous winners’ testimonies are found below.

Testimony of Helmer Jonelid, winner of the essay competition in 2021
Having participated in the Essay Competition twice, I can certainly say that it is one of the highlights of the year. Keeping the topics broad and the competition open for students from different fields, the Swedish Foundation for Human Rights provides future humanitarians with a unique opportunity to delve into the issues that they have an interest in, but would otherwise not find an excuse to actually delve into.

To then have the opportunity to discuss my papers with other students, the distinguished panels and other experts in a seminar revolving around the finalist’s papers adds an extra layer to the competition, not least by widening the participants’ professional networks. I would not have won the competition in 2021, had I not participated in 2020 and received such excellent feedback as well as encouragement to participate again.

Due to the pandemic, I have not been able to retrieve my prize, but the Foundation has been very accommodating in trying to find alternative solutions. Regardless, participating in the Essay Competition are two of the best decisions that I have made in my professional career, and probably will be for years to come. I sincerely urge every student with an interest in human rights, regardless of their field of study, to participate and take the chance to find their own take on this very important and topical field.

Testimony of Amalia Ydrefelt, winner of the essay competition in 2020
Participating in the Swedish Foundation for Human Rights’ essay competition was a very rewarding experience! The competition gave me the opportunity to delve deeper into a particular topic and region that really interests me and it was also a good complement to my studies.

Being one of the finalists, I had the opportunity to present and discuss my essay at a seminar together with Swedish Foundation for Human Rights and prominent experts in the field. I found it very exciting to hear their reflections and comments on my essay and it also gave me the opportunity to widen my network.

While we have not yet been able to travel due to COVID-19, I do not regret that I participated in the competition! Lastly, the Swedish Foundation for Human Rights has been very helpful throughout the entire process and I am really grateful for having my eyes opened to their organization and work!

       

 

[1] Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Åland, the Faroe Islands and Greenland.

Regnbågsresiliens – HTBTQI+-personers kristålighet i Myanmar efter militärkuppen

Foto: VB

Året 2023 inleddes med nyheter om nya attacker mot Kiev. Kriget i vårt eget närområde har snart pågått i ett år. Medierapporteringen har, med all rätta, kretsat kring skeendena i Ukraina, men icke-desto mindre är det oroväckande att många fasansfulla människorättskränkningar sker i obemärkthet.

Den 1 februari markerar tvåårsdagen för statskuppen i Myanmar då landets militära styrkor, Tatmadaw, med våld försökte ta över makten i landet. MR-Fonden publicerade kort efter kuppen en intervju med en av våra lokala partners som aktivt har deltagit i fredliga protester för demokrati och mänskliga rättigheter. I intervjun lyftes vikten av att också civilsamhällesorganisationer utanför Myanmars gränser uppmärksammar militärens krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Mycket har hänt sedan den här intervjun i mars 2021 och utvecklingen har tyvärr varit väldigt dyster, för att inte säga nedslående. Det illegitima styret har försökt konsolidera makten, men har stött på beväpnat motstånd på många håll. Vissa källor hävdar att Tatmadaw kontrollerar knappt 20 procent av landet. Allt motstånd har bemötts med brutala metoder. Avrättningar av politiska motståndare, tortyr av fångar och systematiska attacker mot civilbefolkningen är numera militärjuntans bekanta modus operandi. Dödssiffran uppgår till flera tusen, över 12 000 har fängslats och mer än miljon har blivit tvingade att fly från sina hem, men civilsamhället har ändå inte låtit sig slås ner.

FN:s särskilda rapportör för situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar, Tom Andrews, konstaterade i höstas att civilsamhället är en inspiration och ett ljus i det mörker som omger Myanmar. Enligt Andrews representerar det burmesiska civilsamhället mänskligheten när den är som bäst, just då samhället utsätts för mänsklighetens allra värsta sidor. Också HBTQI+-organisationen som MR-Fonden samarbetat med i ett flertal år har målmedvetet fortsatt sitt arbete för mänskliga rättigheter fast de personliga insatserna är skyhöga.

Organisationen*) har bland annat bidragit till att ta fram rapporten ”Rainbow Resilience: LGBTQI+ lives and civil society in Myanmar’s coup” som belyser HBTQI+-personers motståndskraft i en ytterst hotfull och osäker omgivning. Rapporten, som publicerats av EU:s Nexus Response Mechanism, åskådliggör den unika utsatthet och sårbarhet som regnbågspersoner upplever, men också den oerhörda resiliens som HBTQI+-nätverket i Myanmar uppvisar trots alla påfrestningar och attacker som de utsatt för.

I rapporten konstaterar man att våldet som riktas mot civila är visserligen ofta urskillningslöst, men sexuella och könsminoriteter har varit särskilt utsatta för olika former av övergrepp, i synnerhet om de har varit högröstade och gjort aktivt motstånd mot juntan. Det är ingen hemlighet att väpnade konflikter och påtvingad migration leder till ökad sårbarhet för personer som redan tidigare har varit föremål för intolerans, hot och våld. Könsbaserat och sexuellt våld används som ett vapen och våld i hemmet eskalerar i krissituationer. Myanmar är dessvärre inget undantag. Minoriteternas kollektiva mentala hälsa var alarmerande redan innan militärkuppen och har nu förvärrats av trauman och ett klimat som präglas av rädsla. Utrymmen där HBTQI+-personer tidigare har upplevt en känsla av gemenskap, samhörighet och trygghet har försvunnit och många känner sig nu oerhört isolerade.

Resiliens har blivit något av ett modeord som nämns i alla möjliga sammanhang. Ordet är trots det, eller kanske just på grund av det, svårt att greppa. Det diffusa begreppet har olika dimensioner, men det är ändå inte helt långsökt att konstatera att civilsamhället och kanske framför allt HBTQI+-nätverket i Myanmar förkroppsligar vad resiliens i grund och botten handlar om. Denna resiliens manifesterar sig i individernas och organisationernas förmåga att utstå exceptionella prövningar och att anpassa sig till en krissituation som testar både deras beslutsamhet och orubblighet.

HBTQI+-organisationerna har blivit tvungna att reagera på de förhöjda risknivåerna och hitta nya arbetsmetoder för att nå ut till de utsatta grupperna. HBTQI+-nätverket samlar in ovärderlig information och förmedlar nyheter via formella och informella kedjor samtidigt som man runtom i landet koordinerar katastrofhjälpen bestående av pengar, förnödenheter, läkemedel och nödinkvartering. Genom att dokumentera de brott som begåtts och erbjuda rättshjälp försöker nätverket också bidra till upprättelse för dem som utsatts för människorättskränkningar.

Civilsamhället spelar således en oumbärlig roll i krishanteringen. Trots detta framkommer det i rapporten att de humanitära insatserna misslyckas engagera de HBTQI+-organisationer som bäst känner till vad biståndsmottagarna behöver. Ett problem är att de traditionella biståndsmodellerna inte alls når fram till regnbågspersoner. Ett annat är att de stödformer som når fram inte alltid är anpassade till målgruppens behov. Nyckelordet ”inkludering” löper därför som en röd tråd genom rapporten. Många aktörer är frustrerade över fokuset på humanitära insatser som inte beaktar hur de mänskliga rättigheterna kränks. Ett rättighetsbaserat arbetssätt (RBA) som inkluderar de berörda grupperna är följaktligen av största vikt.

Frustrationen riktas inte enbart mot de bristfälliga humanitära insatserna, utan också mot legitimeringen av militärjuntans makt genom inbjudningar till olika internationella forum, i kombination med frånvaron av hårdare tag och riktade sanktioner gentemot militärjuntan och dess allierade. FN:s säkerhetsråds resolution 2669, den första resolutionen om Myanmar på 74 år, var efterlängtad då den antogs i slutet av december, men lämnade mycket att önska. Resolutionen fördömer våldet mot civila och kräver att militärledningen genast friger de politiska fångarna och upphör med alla typer av våldsdåd. Säkerhetsrådet vidtog emellertid inga konkreta åtgärder för att förhindra att övergreppen på befolkningen fortsätter, trots att civilsamhället länge har krävt att omvärlden ska förbjuda vapenexporten och stävja pengaflödet till Myanmar samt sätta ett stopp för juntans straffrihet.

MR-Fonden har tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer uppmanat Sverige och EU som en del av det internationella samfundet att visa sig handlingskraftiga och sätta Tatmadaw under press.

I intervjun som gjordes med Waing Waing*) i mars 2021 konstaterade han att alla är välkomna i kampen för demokrati i Myanmar. Denna enighet och solidaritet olika samhällsgrupper emellan har bestått, säger Waing Waing då MR-Fonden nu dryga 21 månader senare frågar honom om situationen i landet. Han betonar att civilsamhällets sammanhållning bara har blivit starkare då man har bevittnat militärens brutalitet.

Trots att fördomarna och stereotyperna om regnbågspersoner är djupt ingrodda i det burmesiska samhället kunde man ändå ana en optimism och ett momentum kring HBTQI+-inkluderingen innan statskuppen. Denna drivkraft verkar finnas kvar också efter kuppen: HBTQI+-aktivisternas framträdande roll i demonstrationerna har stärkt respekten för regnbågspersoner och den legitima regeringens utnämning av Aung Myo Min, en öppet homosexuell aktivist, som människorättsminister har konsoliderat HBTQI+-inkluderingen inom demokratirörelsen.

Motivationen och resiliensen hos det burmesiska folket har gett upphov till en revolution. Waing Waing, som är chef för HBTQI+-organisationen som MR-Fonden samarbetar med, vill poängtera att det inte endast är fråga om en revolution mot militären, utan också mot de negativa sociala normer som upprätthåller diskriminering på grund av kön, sexualitet, religion och etnicitet.

Befolkningen i Myanmar drömmer trots alla svårigheter fortfarande om en mer hoppfull morgondag. Waing Waing säger att den burmesiska demokratirörelsen ägnar all sin kraft åt att forma en framtid byggd på jämlikhet och respekt, inte diskriminering. ”Det här är en historisk tid för landet och vi har tilltro till vår rörelse”.

Lovisa Östman – Fonden för mänskliga rättigheter

*) Organisationen och dess chef benämns inte vid deras riktiga namn av säkerhetsskäl.

Student essay competition 2022 – Call for papers! Award: Travel to Asia

The Swedish Foundation for Human Rights invites submissions to its fourth essay competition for Bachelor and Master students from various academic disciplines.

Regional human rights protection mechanisms and regional intergovernmental organisations have important roles to play in safeguarding human rights, to prevent future abuses, and ultimately to ensure sustainable peace and security. This essay competition aims at examining and exploring the nexus between human rights and peace and security within the Asia-Pacific context.

The Asia-Pacific region is faced with many human rights challenges, including migrant rights, labour rights and human rights of women and girls, ethnic minorities, LGBTQI+ people and children. In terms of peace and security, there are a number of armed conflicts and security crises in the region, including for example Afghanistan, Myanmar, Bangladesh, Philippines, Thailand and North Korea.

Unlike Europe, the Americas and Africa, the Asia-Pacific region does not have a region-wide intergovernmental system, such as treaties, courts, commissions or other institutions – to protect and promote human rights. However, intergovernmental institutions, instruments and mechanisms do exist. The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, with its ten member states, strives to promote peace, stability, social, economic and cultural development and cooperation in Southeast Asia. As part of ASEAN, the Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) and the ASEAN Human Rights Declaration aim to promote and protect human rights and fundamental freedoms of the peoples of ASEAN. Other significant intergovernmental institutions in the region include South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), South Asia Initiative to End Violence Against Children (SAIEVAC), Pacific Islands Forum (PIF) and Pacific Community (PC). In addition, there are various non-governmental institutions and mechanisms aiming to promote human rights and peace such as the Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP), the Asian Human Rights Commission (AHRC) and the Asian Human Rights Charter.

The theme of the essay competition is:

The interlinkages between human rights protection and peace and security, with a regional focus on the Asia-Pacific mechanisms and intergovernmental organisations.

Essays could be on a general level, or for example be delimited to a specific right, conflict, or geographic area, and refer to one or various relevant regional mechanisms and intergovernmental institutions. They must however, relate to the nexus between human rights and peace and security.

We invite students from different academic disciplines to participate, such as (but not limited to): law, political science, peace and conflict studies, human rights studies, gender studies, international relations, development studies, criminology, anthropology, history and journalism. The essays can be written as part of a specific course or independently.

The writer of the winning submission will be awarded travel, accompanied by the Swedish Foundation for Human Rights, to Asia for participation in meetings with regional actors, planned for in November/December 2022 (approximately 5-7 days, including upkeep and travel insurance). The winner will be responsible for applying for and obtaining travel authorization. The finalists will also have an opportunity to present their essays at a seminar organised by the Swedish Foundation for Human Rights, in the fall of 2022. The second and third place finalists will receive one ticket each and train tickets within Sweden to visit the Swedish Forum for Human Rights (Mänskliga Rättighetsdagarna) in Örebro, 17-18 November 2022.

Eligibility: The submitter of an essay must be enrolled in a Bachelor’s or Master’s program in a university or other higher learning institution in Sweden. Please note that a certificate of enrolment for the spring or autumn semester 2022 must be attached to the essay submission.

Format: Times New Roman, font size 12, spacing 1,5, margins 2,5 cm. The length of the essay should be 3 000 – 4 000 words. The essay should be written in English.

Disclaimer: The Swedish Foundation of Human Rights reserves the right to adapt, change or cancel the first prize award should exceptional circumstances arise, such as new world wide Covid-related restrictions or security concerns. In such event we will as far as possible and in discussion with the winner strive to replace the award with a suitable alternative.

Please email sofia.ekarv@humanrights.se to register your interest to participate in the competition and submit your essay no later than October 2, 2022. Title your email ”Essay Submission”. For further information please contact Sofia Ekarv, Program Manager & International Law Advisor at the Swedish Foundation for Human Rights, sofia.ekarv@humanrights.se.

Read previous winners’ essays here and find their testimonies here below.

Testimony of Helmer Jonelid, winner of the essay competition in 2021
Having participated in the Essay Competition twice, I can certainly say that it is one of the highlights of the year. Keeping the topics broad and the competition open for students from different fields, the Swedish Foundation for Human Rights provides future humanitarians with a unique opportunity to delve into the issues that they have an interest in, but would otherwise not find an excuse to actually delve into.

To then have the opportunity to discuss my papers with other students, the distinguished panels and other experts in a seminar revolving around the finalist’s papers adds an extra layer to the competition, not least by widening the participants’ professional networks. I would not have won the competition in 2021, had I not participated in 2020 and received such excellent feedback as well as encouragement to participate again.

Due to the pandemic, I have not been able to retrieve my prize, but the Foundation has been very accommodating in trying to find alternative solutions. Regardless, participating in the Essay Competition are two of the best decisions that I have made in my professional career, and probably will be for years to come. I sincerely urge every student with an interest in human rights, regardless of their field of study, to participate and take the chance to find their own take on this very important and topical field.

Testimony of Amalia Ydrefelt Hanell, winner of the essay competition in 2020
Participating in the essay competition was a very rewarding experience! The competition gave me the opportunity to delve deeper into a particular topic and region that really interests me and it was also a good complement to my studies.

Being one of the finalists, I had the opportunity to present and discuss my essay at a seminar together with Swedish Foundation for Human Rights and prominent experts in the field. I found it very exciting to hear their reflections and comments on my essay and it also gave me the opportunity to widen my network.

While we have not yet been able to travel due to COVID-19, I do not regret that I participated in the competition! Lastly, the Swedish Foundation for Human Rights has been very helpful throughout the entire process and I am really grateful for having my eyes opened to their organization and work!

Testimony of Emmy Rosendahl, winner of the essay competition in 2019

Emmy in front of IHRDA’s office in Banjul, a local human rights organisation

The award trip to the NGO-forum in Banjul, Gambia, was a truly exciting experience! It introduced me to new aspects of the human rights situation in Africa. One such aspect was the serious plight and persecution of people suffering from albinism, which was not something I had ever heard much about before.

I also had the chance to meet and listen to human rights advocates from different countries, cultures and professions, as well as to hear about the specific challenges they have faced. It was a great first-hand introduction to the human rights system in Africa and on a whole different level than just reading about it in a book.

Writing the essay was also a very educative experience, as it gave me the opportunity to explore an area of human rights which I was not yet familiar with. Winning the essay competition is a merit which has been acknowledged at several occasions, such as at interviews for job positions.

 

Webinar December 9, 2020

How can the Inter-American Human Rights System contribute to human rights, peace and security in the Americas?

Welcome to a webinar on human rights, peace and security in the Americas, organised by the Swedish Foundation for Human Rights together with the Nordic Institute of Latin American Studies at Stockholm University. In the seminar we will discuss the impact of the Inter-American Commission and Court* on the situation for human rights, peace and security in different countries of the Americas. We will also examine the limitations to their power and the possibilities to influence the ongoing crises we see in for example Venezuela and Nicaragua. We are very pleased to be able to draw on the knowledge of prominent experts in different fields to guide us on the topic of the webinar, including the finalists of the Swedish Foundation for Human Rights’ student essay competition 2020!

When: Wednesday December 9 2020, 15:00-16:30 CET
Where: Zoom. Please register for the webinar here.

Panellists and presenters: Andrés Rivarola Puntigliano, Director of the Nordic Institute of Latin American Studies, Diego Rodríguez-Pinzón, Professorial Lecturer in Residence and Co-Director of the Academy on Human Rights and Humanitarian Law at American University Washington College of Law (WCL), Pär Engström, Senior Lecturer in Human Rights at the Institute of the Americas, University College London, Amalia Ydrefelt Hanell, law student, Uppsala University, Lovisa Kårelius, law student, Uppsala University and Helmer Jonelid, law student, Uppsala University
Moderator: Sofia Fotini Ekarv, Swedish Foundation for Human Rights

*The Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights together constitute the Inter-American Human Rights System. The regional system monitors, promotes, and protects human rights in the 35 countries of the Americas that are members of the Organisation of American States (OAS).

Vi har en vinnare!

Vinnaren av MR-Fondens uppsatstävling 2020 är Amalia Ydrefelt Hanell! I sin uppsats tittar Amalia närmare på den interamerikanska domstolens betydelse för mänskliga rättigheter i Latinamerika. Läs uppsatsen här: Ydrefelt Hanell – Understanding the impact of the Inter-American Court of Human Rights

Syftet med MR-Fondens uppsatstävling är att belysa betydelsen av regionala system för mänskliga rättigheter och deras arbete för att ökad respekt för mänskliga rättigheter samt fred och säkerhet på regional, nationell och lokal nivå.

Läs mer om de regionala MR-systemen här.