MR-Fondens årliga uppsatstävling

MR-Fonden anordnar årligen en uppsatstävling riktad till studenter. Syftet med tävlingen är att belysa och öka kunskap om regionala människorättssystem och deras betydelse för fred och säkerhet. Tidigare år har tävlingen fokuserat på de afrikanska, interamerikanska och europeiska människorättssystemen. I år riktar vi in oss på Asien och Stillahavsregionen och mellanstatligt samarbete för mänskliga rättigheter, fred och säkerhet. I anslutning till uppsatstävlingen anordnar MR-Fonden seminarier där experter samt uppsatstävlingens finalister deltar.

Mer information om MR-Fondens uppsatstävling 2022 finns här.
Läs tidigare vinnares uppsatser och ta del av inspelade seminarier nedan.

Uppsatser:

Jonelid – Essay Competition 2021 (European system)

Ydrefelt Hanell – Essay Competition 2020 (Inter-American system)

Rosendahl – Essay Competition 2019 (African system)

Seminarier:

Seminarium om det Europeiska MR-systemet 2021

Seminarium (MR-dagarna) om det Interamerikanska MR-systemet 2021

Uppsatsseminarium om det Interamerikanska MR-systemet 2020