Inbjudan: Frukostseminarium om sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Syntolkning: Röd busskur vid sidan av en väg. Frostiga träd i bakgrunden. "Hur ser en sanningskommission i Sverige ut? Vilken roll har och bör det övriga samhället ta? Vad händer sedan?"

Foto: Martin Vemödalen, pexels. Övertorneå, Norrbotten, Sverige.

Varmt välkomna på ett seminarium om sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset!

Den 15e november lämnade sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset över sin slutrapport till kulturminister Parisa Liljestrand. Men vad händer nu? Fonden för mänskliga rättigheter bjuder i samverkan med det svenska nätverket för övergångsrättvisa (SNÖ) in till ett digitalt frukostseminarium för att uppmärksamma arbetet genomfört av sannings- och försoningskommissionen, samtala kring vilken roll det övriga samhället har och bör ta, och diskutera vad som händer nu efter slutrapporteringen.

När? 15 december kl. 09:00-10:00.

Var? Zoom, länk skickas ut dagen före seminariet.

Hur? Anmälan görs via mail till info@humanrights.se

MEDVERKANDE

Malin Arvidsson  Ledamot i kommissionen. Fil. dr i historia och verksam lärare och forskare vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet.

Kaisa Syrjänen Schaal  Ledamot i kommissionen. Jurist och senior policyrådgivare i Svenska kyrkan och expert på minoritetsfrågor med erfarenhet från Regeringskansliet, det statliga utredningsväsendet och civilsamhället.

Josephine Ylipää  Sekreterare i kommissionen och tidigare ordförande i Met Nuoret. Fil. mag. och forskningsassistent inom hållbarhetsvetenskap.

Charlotta Göller  Programansvarig och folkrättsrådgivare Fonden för mänskliga rättigheter, samordnare för civilsamhällets MR-nätverk.

Anders Kompass, moderator  Styrelseledamot Fonden för mänskliga rättigheter

Hoppas vi ses den 15e december!