Hallå Ulf Kristersson!

Hallå Ulf Kristersson!

Vi skickade ett öppet brev till dig den 2 maj 2023 och lämnade över en budkavle den 29 juni där civilsamhället förklarade betydelsen av MR-institutet. Vi har fortfarande inte fått något svar. Kan vi lita på att MR-institutet kommer att finnas kvar med oförminskade resurser efter höstbudgeten som läggs fram imorgon?

Syntolkning: En porträttbild på statsminister Ulf Kristersson med svart ram. I bilden syns texten “Hallå Ulf Kristersson! MR-institutet är #ingenvanligmyndighet.”