Debattartikel: Mänskliga rättigheter ignoreras i Gállok

Regeringens beslut att bevilja bearbetningskoncession för en gruva i Gállok (Kallak) betyder att Sverige bryter mot sina åtaganden enligt internationella överenskommelser. Läs vår artikel i UNT idag undertecknad av 23 organisationer som kritiserar hur regeringen hanterar det samiska urfolkets särskilda rättigheter – men i förlängningen om hur våra beslutsfattare nonchalerar rättigheter som gäller oss alla. Artikeln hittar ni här: https://unt.se/debatt/artikel/regeringens-beslut-kranker-urfolksratten/jnkpz44j 

Läs gärna också våra tidigare publikationer på liknande tema: 

“The truth from below – alternative truth seeking experiences from Sweden, Colombia and Burma” https://mrfonden.se/wp-content/uploads/2019/12/the-truth-from-below1.pdf 

“Indigenous peoples´participation in transitional justice – opportunity for change? Lessons from Colombia”  https://mrfonden.se/wp-content/uploads/2020/12/indigenous-peoples-participation-in-transitional-justice.pdf 

Syntolkning: En formgiven bild med vit bakgrund med rubriken ”Debatt: Beslut om gruva i Gállok: Mänskliga rättigheter ignoreras” I mitten av bilden finns en rund samisk flagga med färgerna rött, blått, grönt och gult och framför i bild en vågskål under finns texten ”MR-Fonden & 23 människorättsorganisationer kritiserar hur svenska regeringen hanterar det samiska urfolkets rättigheter.”