Möt MR-Fondens nya praktikant för vårterminen 2021 – Jesper Hellsten

Välkommen till MR-Fonden Jesper! Berätta lite om dig själv. 

Tack så mycket! Jag är 23 år och kommer ursprungligen från Stockholm, men bor sedan några år tillbaka i Uppsala. Jag har sedan tidigare en kandidatexamen i fred och utvecklingsstudier från Uppsala universitet och alldeles nyligen avslutade jag mina studier i folkrätt vid Försvarshögskolan.

Varför sökte du dig till MR-Fonden? 

Jag har sedan länge haft ett stort intresse för frågor som rör mänskliga rättigheter vilket också gjorde att jag snabbt fick upp ögonen för MR-Fonden. Det som framförallt fångade min uppmärksamhet var MR-Fondens specifika kombination av fokusområden – ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och övergångsrättvisa (transitional justice) – vilket sammanfaller med mina intressen och tidigare studier som i huvudsak har inriktat sig på mänskliga rättigheter och freds- och konfliktkunskap. Utöver det lockades jag även av MR-Fondens särskilda fokus på främjandet av HBTQI+-personers mänskliga rättigheter i sitt samarbete med aktörer inom civilsamhället i Myanmar, vilket är en särskilt viktig fråga för mig.

Vad är dina förväntningar med en praktik på MR-Fonden? 

Min främsta förhoppning med praktiken på MR-Fonden är att få en större kännedom och kunskap om hur arbetet med att främja mänskliga rättigheter och övergångsrättvisa, både i Sverige och internationellt, kan gå till i praktiken. Min förhoppning är även att kunna bidra till och få ta del av MR-Fondens fortsatta arbete med att belysa kopplingen mellan mänskliga rättigheter och fred och säkerhet med utgångspunkt i de regionala människorättssystemen.