MR-Fonden verksamhetsberättelse (2017/2018)

VB 2017-18