Klimatförändringarna och den komplexa relationen till mänskliga rättigheter, fred och säkerhet – reflektioner efter workshop (maj 2022)

Publikation efter workshop om miljö och klimat 2022