GQUAL – den svenska deklarationen (2017)

Gqual, svensk deklaration