Uttalande om Israel och Palestina

2023-11-13

Fonden för mänskliga rättigheter ställer sig bakom FN:s generalsekreterares uppmaning om att alla inblandade parter måste agera i enlighet med humanitärrätten. Civila, biståndsarbetare och civil infrastruktur ska skyddas i alla konfliktområden, så även i Israel och Palestina.

Reglerna är inte frivilliga; det finns inget som rättfärdigar att skyldigheterna frångås. Vi påminner om att de mänskliga rättigheterna måste respekteras i fredstid såväl som i krig.

Fonden för mänskliga rättigheter har inget pågående samarbete i regionen men uppmuntrar till stöd för de israeler och palestinier som kämpar för mänskliga rättigheter för alla och som genom humanitära insatser räddar liv och lindrar nöd.

Ansvariga på båda sidor i denna långvariga konflikt måste tillsammans med världssamfundet säkerställa att det på allvar skapas förutsättningar för bestående fred.