Livet fortsätter – ett år sedan invasionen

På årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina vill vi lyfta civilsamhällets stora betydelse för livet och vardagen som måste fortgå också under brinnande krig.

– Det går inte att nog betona vikten av ett långsiktigt stöd som bygger på mänskliga rättigheter och demokrati, vid sidan av det humanitära stödet. Livet tar inte paus, det fortsätter under konflikten, inte bara före och efter, framhåller MR-Fondens generalsekreterare Ulrika Strand.

MR-perspektivet måste genomsyra stödet och insatserna måste utgå från det ukrainska folkets egna önskemål. Det är också viktigt att påminna om att många som är utsatta redan innan blir än mer utsatta i kris och att situationen för exempelvis barn, äldre och personer med funktionsnedsättning behöver uppmärksammas särskilt för att inte tappas bort.