Biståndspolitikens bidrag till fred och inkluderande samhälle

Sveriges stöd till Sanningskommissionens arbete har gjort det möjligt för colombianska konfliktoffer och colombianer i exil att delta i processen. Slutrapporten offentliggjordes juni 2022 och innehåller resultat som förklarar de bakomliggande faktorerna till den långa konflikten i Colombia och de systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter i landet. Kommissionens arv är en grupp rekommendationer och dess implementering är början på ett nytt skede av fredsbyggande i Colombia. Slutrapporten lanserades i Sverige i höstas och filmen från eventet finns tillgänglig nedan.

MR-Fonden har under 3 års tid (2020-2022) stöttat kommissionens arbete i Sverige. Vårt fokus har varit att medfölja den svenska samordningsgruppen “Nodo Suecia” och bidra till att höja rösterna hos exilcolombianer samt lyfta ungas och kvinnors perspektiv. Läs vår berättelse om vad civilsamhället kan åstadkomma med informations- och kommunikationsstöd: Exilcolombianer, kvinnor och unga i fokus för sanningskommissionens arbete