MR-Fonden söker praktikanter!

Är du en av MR-Fondens praktikanter för hösten 2023?
Som praktikant hos oss erbjuds du en spännande arbetsplats där du får ta del av det nationella och internationella arbetet som sker inom en människorättsorganisation. Till höstterminen 2023 söker vi tre MR-praktikanter och en av dessa med primärt fokus på Colombia. Vi söker dig som närmar dig slutet av dina studier inom mänskliga rättigheter, fred och konflikt, juridik med fokus på folkrätt eller liknande relevant utbildning.

Om Fonden för mänskliga rättigheter
MR-Fondens arbete syftar till att stärka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna i Sverige och internationell MR-Fonden har bland annat ett långt samarbete med ett flertal civilsamhällesorganisationer i Latinamerika. Detta görs genom utbildning, informations- och påverkansarbete samt internationellt samarbete med människorättsorganisationer. Våra främsta fokusområden är ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och övergångsrättvisa. Kontoret är beläget i Stockholm.

MR-praktikant
Som MR-praktikant får du en god inblick i stora delar av vårt arbete och får delta aktivt i projekt och projektansökningar (nationella såväl som internationella). I dagsläget har vi projekt kopplat till bland annat Colombia, Myanmar/Burma och regionala människorättssystem i Asien. Du får också delta i gransknings-, informations- och påverkansinsatser. Andra arbetsuppgifter är att ta fram underlag till vårt arbete, utföra research till debattartiklar, omvärldsbevakning, ansvara för sociala medier, infomail och rekrytering. Du får även delta i och representera MR-Fonden vid möten och seminarier. Som praktikant med fokus på Colombia kommer delar av arbetet vara på spanska och handla om arbetet för hållbar fred.

Vi söker dig som

 • Har mycket god kunskap om mänskliga rättigheter och folkrätt
 • Har mycket goda kunskaper i engelska och svenska
 • Har goda kunskaper i spanska (praktikant med primärt fokus på Colombia)
 • Är van vid att självständigt sammanställa information och skriva rapporter
 • Har kunskaper om kommunikation och sociala medier

Meriterande kompetens

 • Erfarenhet av att samordna och planera seminarier och workshops
 • Erfarenhet av WordPress och grafiska verktyg som t.ex. InDesign
 • Kunskap om övergångsrättvisa
 • Kunskap om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
 • Kunskap om fred och säkerhet
 • Kunskap om regionala människorättssystem
 • Erfarenhet av ideellt engagemang och civilsamhället
 • Kunskap om funktionshinderfrågor
 • Kunskap om fredsprocessen och den väpnade konflikten i Colombia

Förutsättningar för praktiken
Praktiken är obetald och vi prioriterar sökanden som kan genomföra en hel termins praktik som en del av sina studier. Du kommer tillsammans med din handledare kartlägga uppgifter för praktiken och sätta upp mål under regelbundna avstämningssamtal.

Så ansöker du
Din ansökan ska bestå av CV och personligt brev där du motiverar varför du söker denna praktikplats, vilka erfarenheter och meriter du kan bidra med och vad vill du få ut av praktiken. Skicka din ansökan till info@humanrights.se märk den med ”MR-Fonden praktikant HT 2023”. Sista ansökningsdag är 17 mars 2023.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via info@humanrights.se.

Varmt välkommen med din ansökan!